Home

Flerkulturell skole

Lyngheim skole

Den flerkulturelle skole - Wikipedi

I en flerkulturell skole må alle få mulighet til å lære og utvikle seg. Opplæringen må tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger, og for noen elever er språklig tilrettelegging avgjørende. Det er viktig at læreren anser de ulike aktørene i skolen som samarbeidspartnere Noen ganger hører man skoleledere eller lærere si at skolen deres er flerkulturell. Ofte begrunnes dette med at skolen har mange elever med annen kulturbakgrunn enn norsk. Kvantitet blir da kriteriet for å kalle en skole flerkulturell. Mange vil heller bruke kvalitet som kriterium Systematisk arbeid med ord og begreper i en flerkulturell skole Publisert: 07.08.2014 Et viktig mål for skolen er å optimalisere lærings- og utviklingspotensialet for alle elever, også de som har en annen språklig og kulturell bakgrunn enn den tradisjonelt norske

Forskning: Innvandrargutar i Noreg mobbar fordi dei vil høyre til. Det kan dermed sjå ut som dei har eit anna motiv for å mobbe enn det etnisk norske gutar har DE POSITIVE SIDENE ved en flerkulturell skole er det andre som også ser. Hodejeger og E24-kommentator Elin Ørjasæter er fremfor alt opptatt av skolens kvalitet, men tror mangfold hører til i. Forskjellene som er beskrevet, var en av årsakene til at det ved en flerkulturell skole var ønskelig å implementere et systematisk arbeid knyttet til ord og begreper. En annen årsak var en økt bekymring knyttet til svake prestasjoner på obligatoriske kartleggingsprøver innenfor lesing, skriving og regning Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet - storbyuniversitetet. NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god.

Hva er en flerkulturell skole? - NAF

Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasseromme

Flerkulturelle elever - Mangfold og inkludering - Skole

Skoleåret 2017/ 2018 var det to fagsamlinger for Migrasjonspedagogiskteam - skole. Fagsamlingene skal bidra til kompetanseutvikling for kartlegging av minoritetsspråklige elever. Fagsamling for lærere som underviser minoritetsspråklige elever på 1. og 2.trinn - 2017/201 Veilede andre skoler ved behov; Skape nettverk med andre virksomheter; Tidligere har Rud deltatt i et nasjonalt prosjekt, språk åpner dører, som var igangsatt av Kunnskapsdepartementet (2007).NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) hadde ansvaret for noen av tiltakene i dette prosjektet.. Minoritetsrådgive Skolen har ca. 500 elever fra 1. til 7. klasse og omtaler seg selv som en flerkulturell skole. Men et varsel som kom ut før jul i fjor har blitt holdt hemmelig for offentligheten. I det står det at 17 av 42 lærere på Fridalen skole varsler om omfattende problemer med ledelsen og miljøet for elever og lærere - Flerkulturell 1.-7. skole i Grorud bydel med 590 elever og 90 ansatte skoleår 2020-2021 - Implementere Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 (LK20 Fagfornyelsen) - Legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling i LK20

Hagaløkka skole ble høsten 2015 en pilotskole i Asker kommunes teknologi- og realfagssatsing, og deltar i det nasjonale forskningsprosjektet 1+1 . Dysleksi. Vi ble Asker og Bærums første dysleksivennlige skole i 2017. Fokusskole - flerkulturell opplæring på Hagaløkka skole 26.8.2020: Engebråten skole inviterer til høstens foreldremøter for alle trinn i ukene som kommer. Flere nyheter. Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Forslag til nye inntaksområder på høring 5. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser, nært både sjø, skog og fjell, og er en flerkulturell skole i samisk språkområde. Skolen har 75 elever fordelt på 10 klassetrinn. Elevene kommer fra Djupvik, Nordmannvik, Olderdalen, Nommedalen, Ysteby, Kåfjorddalen, Trollvik og Birtavarre Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2021. Søknadsfrist 1. desember Emnet i flerkulturell forståelse henvender seg til lærere, barnehagelærere og ledere i barnehage og skole. Gjennom emnet skal deltakerne utvikle kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i prosesser som omhandler kommunikasjon, tilhørighet, identitet og læring i det flerkulturelle samfunn

stengt skole til og med 13.april Regjeringen har bestemt at skolen fortsatt holdes stengt grunnet koronasituasjonen, og dette tiltaket gjelder foreløpig i perioden fredag 27. mars - mandag 13. april Skolen blir ikke flerkulturell før lærere og skoleledere slutter å se på minoritetselever som et problem. Virkelig flerkulturell blir den først når personalet ser på det språklige og kulturelle mangfoldet som det normale, som en naturlig del av fellesskapet Skolen blir ikke flerkulturell før lærere og skoleledere slutter å se på minoritetselever som et problem. Virkelig flerkulturell blir den først når personalet ser på det språklige og kulturelle mangfoldet som det normale, som en naturlig del av fellesskapet Komsa skole er en flerkulturell skole med egen samisk klasse, der all undervisning foregår på samisk. Skolen har 7 - 10 forskjellige nasjonaliteter (dette varierer), de har også en flerkulturell velkomstklasse, der barn med ulike minoritetsbakgrunn strter med den førte undervisning

Flerkulturell Skole » 4 unike treff Miland Skole. Milandvegen 58, 3658 Miland. 35 08 29 20. Mer info · Hjemmeside · Kart · Del av Tinn Kommune Barnehager og Skoler. Linderud Skole. Statsråd Mathiesens vei 27, 0594 Oslo. 22 72 60 00. Mer info · Hjemmeside · Kart · Del av Oslo Kommune skoler Kjøp Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn fra Cappelen Damm Undervisning I dagens Norge har 8,9 % av befolkningen en minoritetskulturell og minoritetsspråklig bakgrunn. Bokens fem forfattere har skrevet ti uavhengige artikler som formidler grunnleggende kunnskaper om minoriteter i Norge, deres bakgrunn og deres muligheter for en likeverdig integrering i skole og samfunn Flerkulturell skole: Etter at vi tenkte i et par minutter om dette begrepet gikk Spernes gjennom kriteriene for at en kan snakke om en flerkulturell skole, og de ble gått igjennom en etter en. Jeg fikk litt mer innsikt og hvordan en lærer egentlig bør tenke og arbeide på en flerkulturell skole Inkludering i en flerkulturell skole Det er en skolepolitisk målsetting at skolen skal være en inkluderende læringsarena for alle elever. Intensjonene med denne avhandlingen er å gi perspektiver på inkludering, der skolepolitiske mål og lærernes egne fortolkninger danner grunnlag for pedagogiske og etiske refleksjoner rundt språklige minoriteters vilkår i skolen Flerkulturell skole NYTT TEMA. Synes_jeg Innlegg: 19. 10.01.08 03:00. Del. Flere Oslo-skoler har nå over 90% elever med utenlandsk bakgrunn. Andelen øker for hvert år og det verserer en del forslag i media om hvordan dette mønsteret kan endres, bl.a. kom et forslag om å busse utenlandske elever til hvitere skoler andre steder i byen

- Alle barn bør gå på en flerkulturell skole

 1. Flerkulturell opplæring. Austrheim skole er beriket med elever som har sine røtter fra andre land enn Norge. De bidrar med å utvide vårt perspektiv gjennom sin kultur og morsmål. For at de skal få best mulig opplæring og dermed styrke intergreringen, så mottar mange av disse elevene særskilt norskopplæring og morsmålopplæring
 2. «Flerkulturell» er bare fornavnet i det vesle klasserommet på Nygård skole. På pultene sitter barn fra så forskjellige land som Liberia, Polen, Portugal, Spania og Irak. Noen elever har gått her bare noen uker, andre i et halvt år, skriver Bergens Tidende
 3. Stikkord: flerkulturell skole. Lærerflukt fra flerkulturell skole i Bergen. Av Redaksjonen. juni 17, 2020. NRK Vestland skriver i dag om store utfordringer ved Fridalen skole I Bergen. Skolen har ca. 500 elever fra 1. til 7. klasse og omtaler seg selv som en flerkulturell.
 4. En flerkulturell skole. Skolen i verden, verden i skolen. St. Eystein skole er en flerkulturell skole som har 15 nasjoner representert på skolen. Det har vært viktig for skolen å bruke dette som en ressurs. Det første året lagde elevene verdenskartet i keramikk som henger i inngangspartiet
 5. oritetsgrupper i Norge; innføring i begrepene sosialisering og identitetsdannelse; tverrkulturell kommunikasjon; forebygging av fordommer og rasisme i skolen; Kurs 2: Den flerkulturelle barnehagen. en flerkulturell barnehage; kultur og språk; inkludering og samspill; rasisme og.
 6. Utviklingen av en flerkulturell skole Den flerkulturelle skolen i bevegelse - teoretiske og praktiske perspektiver har som mål å gi lærerstudenter et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i skolen med trygghet og profesjonalitet
 7. Kjøp 'Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn' av Therese Sand fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820228124

Flerkulturell? 21. september 2020 Torgeir Oma Legg igjen en kommentar Biting , kategorien som dette innlegget er plassert i, står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no. Jeg har valgt ordet fordi det også kan være substantivering av verbet å bite Flerkulturell kompetanse Kurset flerkulturell kompetanse legger vekt på tilegning av flerkulturell- og mangfoldskompetanse i rådgivningssituasjoner og kartleggingsprosesser. Målet er å oppøve kulturell bevissthet og kunnskap Hvis ledig plass kan ansatte i skolen med ansvar for elever med minoritetsbakgrunn søke

Systematisk arbeid med ord og begreper i en flerkulturell

 1. Utdanningsdirektoratet har fått inn 7000 innspill til skisser for 49 læreplaner i skolen. - Vi er i gang med et viktig og omfattende arbeid med å fornye innholdet i skolen. Elevene skal møte en skole hvor de lærer og mestrer, der fagene blir mer relevante og fremtidsrettede
 2. oritetsspråklige holder også til i lokalene våre
 3. Skolen eller barnehagen til ungene dine er ikke «flerkulturell» selv om det går barn fra 19 ulike nasjoner der. Det blir den først når personalet ser på det språklige og kulturelle mangfoldet som det normale, og som en naturlig del av fellesskapet
 4. Fagerlund skole ligger i Brumunddal, nordøst fra sentrum. Skolen ble tatt i bruk januar 2006, er bygd for tre paralleller og kan romme 588 elever. Per i dag har vi omlag 550 elever. Det er nærmere 100 voksne som har sitt daglige virke ved skolen. Skolen er flerkulturell med rundt 30 nasjoner representert
 5. Skolen skal ikke bagatellisere elevenes opplevelse av sitt eget skolemiljø. Skolen skal aldri avvise eller underkjenne en elevs opplevelse av utrygghet eller mistrivsel på skolen. Skolen skal ikke stille strenge krav til hva det innebærer å si fra, eller til at elevene skal bruke de rette begrepene
 6. oritetselever i skole og høyere utdanning.Vi skal også bli.
 7. Stuenes skole er en 1-10 skole i Arendal kommune, som ligger på Saltrød 7 km øst for Arendal sentrum

En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs. Kunnskapsdepartementet 2007. 20. april 2011 lejla80 Legg igjen en kommentar. Kategorier: Ukategorisert. Nylige innlegg. april. En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs. Kunnskapsdepartementet 200 En flerkulturell skole. Kari stilte oss mange spørsmål, men hun ga ingen fasitsvar. Hensikten med spørsmålene var nemlig ikke det å finne noe fasitsvar, men å bli bevisste på hva vi selv la i dette begrepet Bodø videregående skole er FOKUS-skole for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring i Nordland. Det innebærer at vi har et nært samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo

NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplærin

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør (Opplæringsloven § 9a-3). Begrepet psykososialt miljø er ikke et entydig begrep. I arbeidslivet inkluderer det som regel både psykologiske jobbkrav og mellommenneskelige forhold (NOU 2010:13) FLERKULTURELL UKE I BARNEHAGEN Vi dramatiserte en liten fortelling om en jente som ikke fikk lov til å gå på skolen fordi hun var jente. Vi kikket på vann som var skittent og vann som var rent. Vi så film om Jakob og Neikob som kunne være venner selv om de var ulike Les denne saken på UiOs nettsider. Annet studentsosialt. Kjellerutvalget driver det studentsosiale rommet Kjellern; UV-fadder er vår viktigste ressurs i møtet med nye studenter; Pedagogisk profil er et anerkjent studentblad ved U

Å være flerkulturell i Norge : Kulturforskjeller med unge

 1. Kursbeskrivelse: Faglig innhold. Emnet introduserer en helhetlig forståelse av sosialpedagogikk i en flerkulturell skole. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til skolen som inkluderingsarena. Emnet vektlegger kritisk refleksjon til forholdet mellom samfunnets idealer for skolen, skolens mandat, sosiale relasjoner og pedagogiske praksiser
 2. Flerkulturell fellesskole Kompetanse i mangfold. Forfatter: Janne Thoralvsdatter Scheie. Pris kr 135,00 pr. hefte Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt. Bestill . Hvordan skal vi forholde oss til en flerkulturelt sammensatt elevmasse? Hvilke utfordringer har vi knyttet til flerkulturell tematikk i skolen
 3. g i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring

flerkulturelle samfunn - Store norske leksiko

Skolene i Bærum | Bærum kommune

Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn av Liv

Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn . ISBN 9788245604047, 2001, Fra 100,-Kjøp Selg. Globalisér kampen, globalisér håpet : en annen verden er mulig . ISBN 9788291923031, 2001, Fra 100,-Kjøp Selg. En annen verden er mulig: et alternativ. Flerkulturell Hva forstår vi egentlig med begrepet flerkulturell skole? Daværende utdanningsminister Clemet fastslo allerede i 2003 at norsk skole var flerkulturell (Strategisk plan 2004-2009) Sellanrå skole molde torill hjertvik lange kjell petter stene. Forsiden. NAFO - nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Caption. Store problemer med mobbing og vold på «flerkulturell» skole i Bergen (+) Av. John M. Johansen - 17. juni 2020 | 14:01. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix. annonse. Tweet. Share 848. Share. annonse. 17 av 42 lærere på Fridalen skole i Bergen varsler om omfattende problemer med ledelsen og miljøet for elever og lærere.

opplever skolen som en flerkulturell skole der mangfold er en naturlig del av skolens læringsmiljø, aktiviteter og innhold. får kjennskap til og erfaringer med de ulike språkene som er representert i elevgrupp Bankveien 1, 1430 Ås Telefon: 64 96 23 90 kulturskolen@as.kommune.no . Kulturskolen i Ås er en skole for opplæring og utfoldelse innen musikk, teater, dans og visuelle kunstfag til barn mellom 2 - 20 år. Målgruppen er elever i grunnskolen og videregåend Et annet eksempel som bekrefter at det finnes et dilemmaperspektiv i arbeidet med temaet inkludering i en flerkulturell skole, er at på den ene siden var det flere informanter som mente at noen av deres medelever selv velger å være alene. Normen er imidlertid at elever finner trygghet i nærvær og samarbeid med andre elever på skolen

Den felleskulturelle skolen - Universitetsforlage

Når nye Bjørvika skole åpner i 2024, frykter SV i Bydel Gamle Oslo for mangfoldet. Nå vil de endre inntaksgrensene kulturelle skolen, og drøfte disse perspektivene i lys av kritisk multikulturalisme. Slik søker oppgaven å forstå hvilken betydning skoleeiers perspektiver på språklige og kulturelle minori-teter kan ha for styring av skoler i en flerkulturell kontekst. Det er Oslo kommunes skoleeier-skap som undersøkes Flerkulturell Skrevet av: Egil Sjaastad - Del. Guds menighet krysser etniske og kulturelle grenser. stadig minnes om at de er annerledes. De møter blikk, uttrykksmåter eller holdninger, for eksempel på skole eller arbeidsmarked, som signaliserer «utenfor». Dette fenomenet i kulturen kan leve under overflaten, gjerne ubevisst,.

Ved skolen har vi nå satt fokus på at vi har blitt en svært flerkulturell skole. Alle trinn fikk i oppgave å fargelegge flagg dersom de selv eller mor/far kom fra et annet land enn Norge. Vi visste at skolen har mange barn fra andre land, men vi ble alle overrasket over hvor mang ulike nasjonaliteter som vi faktisk hadde. Per i dag har skolen ca 130 elever med en annen kulturell. FLERKULTURELL KALENDER. Det skjer. Ordknappen 2020. Skoler som konkurrerer og elever som velges bort. Redaksjonen-27.10.2020 0 - Jeg har hørt at det ikke er en god skole. View Post. Ytring. Ytringer. Til «mangemillionær som har kjøpt over 300 eksemplarer av boka 'Østkantfolk.

Flerkulturell skole - Rud videregående skole

Bergen kommune - Befo (flerkulturell opplæring

Video: En skole for alle? : inkludering av flerkulturelle elever

Denne nettsiden tilhører Senter for flerspråklige barn og unge (FBU). Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) Med uttrykket flerkulturell tenker vi oftest på at Norge er blitt mer sammensatt ved at vi har fått nye minoriteter med ulik kulturbakgrunn til landet. LK06. Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du. Skolen ble renovert i 2005-2006, og er nå en moderne skole med spennende løsninger. Vi har omlag 50 ansatte. Skolen har ca. 280 elever, av disse er ca. 100 barn påmeldt skolens SFO. Gjøvik skole er en flerkulturell skole med elever fra mange ulike språkgrupper Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og får mye oppmerksomhet, både blant politikerne og i media. Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene Skolen eller barnehagen til ungene dine er ikke «flerkulturell»selv om det går barn fra 19 ulike nasjoner der. Virkeligflerkulturell blir den først når personalet ser på det språklige ogkulturelle mangfoldet som det normale og en naturlig del avfellesskapet

Mangfold og inkludering - Skole - Læringsmiljøsentere

Kriterier for en flerkulturell skole Tekst og redigering av Saleh Mousav På skolen jeg jobber, tilbyr vi Flexid til noen av ungdommene våre med minoritetsbakgrunn. Flexid er et kurs som retter seg mot ungdommer med flerkulturell oppvekst i Norge. Det handler om at det å ha røtter fra mer enn et land skal være en styrke og ikke en last. Jeg fikk selv være med å se kurset bli gjennomført for et par år siden Tradisjonen tro markerer Sunde skole FN-dagen den 24. oktober. Målet med dette er å sette fokus på Sunde skole som en trygg læringsarena og en flerkulturell skole, samt å gi elevene kunnskap om FN og FN's barnefond, Unicef. Dagen startet med ulike aktiviteter på skolen Den flerkulturelle skolen Dagens tema for vår forelesning var den flerkulturelle skolen. En definisjon på hva en flerkulturell skole er kan vi utrykke slik: En flerkulturell skole er en skole som drives ut i fra at det er normalt å være forskjellig. Med andre ord kan vi si at det ikke kommer an på hvo Skolen: 62 56 34 60 SFO: 62 56 34 69. e-post: HA-prestrud-skole@hamar.kommune.no Vi satser på to-språklig undervisning - se reportasje! Prestrud skole ble bygd i 1975 og ligger på Hamar vest, ca 3 km. fra bykjernen. Det er kort vei til Mjøsa og til Furuberget skogsområde. Bygningen er inndelt i 3 hovedfløyer, og er stort sett på ett plan

Dette er kompetanse alle som møter innvandrere, og uttaler seg offentlig om innvandring, bør ha. Kompetanse er også avgjørende for at vi skal kunne tilby likeverdige offentlige tjenester enten det er via Nav kontor, flyktningetjenesten, politiet, skoler, barnehager, helsestasjoner, sykehus eller sykehjem Flerkulturell kompetanse og forståelse. Fagskolen i Viken tilbyr i samarbeid med Strømmen videregående skole fagskoleutdanning i helsefag fordypning; Flerkulturell kompetanse og forståelse, som deltidsstudium over 1 år. Planlagt oppstart er høsten 202

Mangfold i skolen og Mangfold i barnehagen er to bøker med tett sammenheng som utfyller og kompletterer hverandre.Vårt ønske er at bøkenes undertittel: Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? i stor grad kan være en konstatering og ikke et spørsmål.Denne antologien henvender seg primært til praktikere og forskere i skolesektoren Ung Inkludering sitt engasjerte og flerkulturelle motivasjonsteam består av tidligere valgfagselever ved Østerås skole, tidligere elever ved voksenopplæringen i Bærum og elever på Rud og Heimdal VGS. Elevene (16 - 23 år), snakker til sammen 16 språk og går på ulike VGS skole-hjem samarbeidet og sosiale relasjoner i nærmiljøet; alfabetisering av voksne og funksjonell analfabetisme; og forståelse som senere kan brukes og videreutvikles på grunnlag av kunnskaper om og innsikt i allmennpedagogiske og flerkulturell pedagogiske teorier Gaupen skole ligger i idylliske omgivelser midt mellom byene Moelv og Brumunddal. Gaupen skole ble åpnet 23. februar 2009 og er en 1-parallell barneskole bygget for 180 elever på 1. - 7. trinn. Skolen er flerkulturell med 8 nasjoner representert

Stikkord arkiv: flerkulturell; NAFO gratulerer! Sissel Persen 22. oktober 2018 NAFO gratulerer Torild Marie Olsen og Randi Myklebust, med Anne Hvenekilde-prisen 2018! For skole er det foreløpig utarbeidet to kurs, Språkutviklende undervisning og Ordforråd Kjøp Den flerkulturelle skolen i bevegelse fra Bokklubber Flerkulturell kunnskap bidrar til bevissthet om hvordan skolen kan utvikles slik at alle elevene, lærerne og foreldrene opplever anerkjennelse. Den flerkulturelle skolen i bevegelse - teoretiske og praktiske perspektiver inneholder blant annet disse temaene: Urfolk, nasjonale minoriteter og nyere minoriteter Det samiske og. Opptak og adgangsregulering. Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.. Emnet inngår i 80-gruppen i pedaogikk og studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk har derfor fortrinnsrett til plasser på emnet St. Paul barne- og ungdomsskole er en katolsk flerkulturell friskole preget av klassiske dannelsesidealer. Forskjellen på en rent kunnskapsformidlende skole og en skole som også er dannende, dreier seg om hvilken betydning kunnskapsstoffet får for elevenes egen tenkning og identitetsutvikling. Å huske og reprodusere lærestoffet er ikke danning Her finner du alt av informasjon om utdanning innen FLERKULTURELL PEDAGOGIKK - 15 SP (kurs).Studiet går under: Pedagogiske fag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 12 relaterte studier til utdanningen FLERKULTURELL PEDAGOGIKK - 15 SP (kurs)

Men for at vi skal ha en flerkulturell skole må vi inkludere alle. Mange av de som kommer til Norge, gjør ikke det frivillig. De kommer hit fordi det har skjedd noe i deres hjemland, som gjør det vanskelig å bo der, for eksempel konflikter, uroligheter og krig. De som kommer hit frivillig, gjør det for å jobbe eller oppleve noe nytt Hovedtemaet for dagen i dag var hovedsakelig den flerkulturelle skolen og foreleseren var Kari Spernes. Hun startet med at vi skulle reflektere litt over hva vi legger i en flerkulturell skole. Vi som satt sammen og diskuterte, ble enige om alle sammen at dette er en skole som bruker ansatte og elever kultur som e Moltemyr skole var kun en barneskole frem til 2003, da begynte utbyggingen av en ungdomsskole i tillegg. Ungdomsskolen var ferdig i 2005 og skolen er nå en 1-10 skole.. Flerkulturell skole. Moltemyr skole er en veldig internasjonal skole med elever fra mange land blant andre: Afghanista

Gjøvik barnehage er en flerkulturell barnehage sentralt i Gjøvik, like ved Gjøvik skole Øzerk, Kamil (2008). En faglig fundert tilnærming til morsmålstopplæring for språklige minoriteter, I: Therese Sand & Kamil Øzerk (red.), Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-28124-3. Kapittel 7. s 131 - 154 Øzerk, Kamil (2008) Flerkulturell, innovativ og tradisjonsrik. Publisert 13. des. 2019 kl. 09:56 Oppdatert 22. jul. 2020 kl. 21:42. Skriv ut. Del på Facebook Del på Twitter Del på e-post. Fakta Navn på skolen Evje skole Navn på rektor Grete Holm Antall elever 370. Hva skiller skolen fra andre skoler?. Varatun barnehage er en flerkulturell barnehage med mange nasjonaliteter. Vi er en Reggio Emilia inspirert barnehage som tror på at barn både vil og kan. Når vi planlegger i barnhagen er det barnas interesser og behov som styrer de prosjektene vi setter i gang.For oss er det viktig å arbeide ut fra respekt, toleranse og positive holdninger til hverandre Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen Siden 2005 har antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene steget fra 14 000 til 41 000. I samme tidsrom har barnehagedekningen blant minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år økt fra 54 til 79 prosent

Skolen - Haugesund kommun

Besøks- og leveringsadresse: Kapellveien 120, 0493 Oslo. Postadresse: Oslo kommune Utdanningsetaten, Engebråten skole, Postboks 6127 Etterstad 0602 Osl Snakk med oss oppfordrer skoler og barnehager til å overskride etablerte arbeidsmåter og tenkemåter når man forholder seg til minoritetsspråklige foreldre. Tittelen viser til at minoritetsforeldre ønsker å bli tatt på alvor, bli lyttet til og bli involvert i det pedagogiske arbeidet med deres barn. NAFO er et nasjonalt senter for flerkulturell opplæring som bidrar til kompetanseutvikling i barnehager, skoler, universiteter, høgskoler og voksenopplæringssentra. NAFO arbeider med å styrke kompetansen i forhold til opplæring av minoritetsspråklige barn, elever/deltakere og studenter på alle nivåer, og bidrar til å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap

Den voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd i enAvisa Nordland - Fremdeles store helseforskjeller blantSystematisk arbeid med ord og begreper i en flerkulturell
 • Moped mister kraft.
 • Gjengestang 20mm.
 • Kino recliner.
 • Bavarese münchen.
 • Grov kroppskrenkelse.
 • Gul oljelampe bmw.
 • Munich germany airport departures.
 • He dumped me.
 • Test telio.
 • Spise hasjklump.
 • Meine essen.
 • Bare øl test.
 • Viten celler.
 • Spin de bilder.
 • Last minute urlaub all inclusive.
 • Mario barth hamburg tickets.
 • Lønn lærer.
 • Ripper street nrk.
 • Syntet maratonsele.
 • Urheberrecht facebook bilder teilen.
 • Bordpynt konfirmasjon fotball.
 • Kontroll helsestasjon baby.
 • Usa klimatabelle.
 • Botox kaufen ausland.
 • Londoner gotha.
 • Berufsunteroffizier gehalt.
 • Take away skarnes.
 • Norsk byggenæring.
 • Fächerkombination lehramt tu dortmund.
 • Singletanz zwickau.
 • Musikpark veranstaltungen.
 • Dødsmarkene i kambodsja.
 • Toyota yaris test 2007.
 • Sony xperia xz premium plånboksfodral.
 • Burberry outlet.
 • Utendørs høyttalere best i test.
 • Tanz accessoires.
 • Giftslanger i tyrkia.
 • Mikkel christiansen formue.
 • Boston snl.
 • Plt imshow color.