Home

Trolldomsprosesser i norge

Trolldomsprosesser. Database over norske trolldomssaker bygger på et avskriftsmateriale i Norsk Folkeminnesamling. Samlingen av trolldomssaker ved Folkeminnesamlingen består av avskrifter av et bredt spekter av rettsdokumenter, lensregnskaper, fogde- og stiftamtmannsregnskaper, domkapittelprotokoller etc. - fra 1500-tallet og inn på 1700-tallet Trolldomsprosessene, eller hekseprosessene, var rettslige undersøkelser av beskyldninger om trolldom. Dette ble ansett som en meget alvorlig forbrytelse i den vestlige verden i senmiddelalderen og tidlig nytid. Det vil si fra 1400-tallet og fram til om lag midten av 1700-tallet. Perioden fra 1570 til 1680 blir regnet som kjernetiden for den store hekseforfølgelsen i Europa Trolldomsprosesser Søk etter enkeltprosesser Enkelt søk/Startside. Hvis man søker etter tiltaltes navn, prosessnummer eller registreringsid, bør man velge Alle for alle de andre alternativene siden det bare er én prosess for hver av valgmulighetene i hver av disse tr Norge har en lang og spennende historie, fra tider før de storslåtte vikingene til dagens oljeeventyr. Mye av historien vår kan man nesten si er en felles europeisk historie, da Nye funn i Norges trolldomsprosesser! Posted on desember 20, 2017 desember 27, 2017 by admin Trolldomsprosesser.Rettssaker mot mennesker anklaget for trolldom. Trass i middelalderlovgivning om trolldom kjennes bare én sak før reformasjonen, nemlig saken mot Ragnhild med tilnavnet Tregagås, som skulle ha brukt magiske midler for å få opphevet sitt eget ekteskap (DN XIII, s. 112-115, se H.E. Næss: Lov og dom i norske trolldomsprosesser 1536-1617, s. 71f)

I Norge er den korrekte juridiske betegnelsene på forbrytelsen «trolldom». Forbryteren var følgelig «trollkvinne» eller «trollmann». Det er altså mest korrekt å tale om trolldomsprosessene i Norge (og i andre skandinaviske land).Det er først mot slutten av 1600-tallet at man i Norge tok i bruk den tyske samlebetegnelsen heks (tysk Hexe) for alle typer magi I Norge ble omtrent åtte hundre mennesker anklaget for å ha utøvet trolldom, og av disse ble om lag tre hundre henrettet for hekseri. LES MER trolldomsprosesser som har funnet sted i Trondhjems amt. Som tilnavnet «Finn» tyder på, var Kirsten av samisk herkomst Trolldomsprosessene pågikk over en periode på ca 100 år, og var på sitt mest intense mellom 1620 og 1665. Hele 91 mennesker mistet livet på bålet i Vardø, nærmere bestemt på Steilneset. De mest intense prosessene i Finnmark fant sted en relativt kort periode etter reformasjonen i Norge-Danmark I Norge kan vi dokumentere at 307 mennesker ble henrettet for hekseri fra 1570-årene til 1695 (se tabell 2, til slutt i boka). Heksejakten i Norge rammet Finnmark verst, der fikk iallfall 92 mennesker dødsdom. Til sammen kom nesten 800 mennesker fra hele landet i kontakt med rettsapparatet, anklaget for trolldomsvirksomhet

1600-tallet. I Norge startet dette noe senere; fra midten av 1500-tallet til århundreskiftet mellom 1600-til 1700-tallet. Selv om hovedandelen av kildeomfanget til de norske trolldomsprosessene stammer fra denne perioden, finnes det også kilder til trolldomsprosesser i Norge fra 1700-tallet Trolldomsprosesser i Norden. Bøker: Alver, Bente Gullveig. Mellem mennesker og makter. Magi i hekseforfølgelsernes tid. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2008. Side 12-36, 143-174. Gilje, Nils. Heksen og Humanisten : Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer: En historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet. Bergen. I Norge pågikk hekseprosesser på 1600-tallet. Liv Helene Willumsen har hele 30 år med studier på trolldomsprosesser i Finnmark og Skottland bak seg Norske trolldomsprosesser En trolldomsprosess er et referat fra en rettsak der noen har blitt anklaget for trolldom eller hekseri. Utdrag Basen er en unik kilde til kunnskap om mentalitet og forestillingsverden i Norge i tidlig nytid

Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge , årg. 30, nr. 3, 2018, s. 20-27. ( PDF ) Podcast om trolldomsprosesser og Steilneset minnested. I forbindelse med Universitetet i Tromsøs 50-årsjubileum, ble Liv Helene Willumsen intervjuet om sin forskning av Marit Anne Hauan og Geir Hevnskjel Ringvold Brenning av hekser og trollmenn i Norge starter og slutter med 1600-tallet.-Dette er altså ikke et fenomen fra de foregående århundrer eller den såkalte svarte middelalderen, fastslår Blix Hagen. Den siste heksebrenning. Den aller siste dokumenterte som ble drept ved bålbrenning i Nord-Norge var Johanne Nilsdatter Trolldomsprosesser i Norge (1984) 165 sider. Rikt illustrert. (Solgt) Ronald Grambo - Svart katt over veien. Om varsler, tegn og overtro (1993) Bok med vareomslag. 222 sider. Illustrert. (225 kr) Torgrim Sørnes - Mørkets gjerninger (2014) De henrettede i Norge 1772-1782 325 sider. (Solgt) Torgrim Sørnes - Uten nåde (2011) De henrettede i.

Trolldomsprosesser - Forside: Trolldom i Norge

Velkommen til Statsarkivet i Bergen. Arkivet dekker de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane (fra 1.1.2020 Vestland fylke). Nedenfor finner du informasjon om adresse, åpningstider og andre praktiske opplysninger som er nyttige når du skal besøke oss I Norge kjenner vi til 870 personer som ble stilt for retten mistenkt for trolldom. Prosessene kom opp i perioden ca. 1560-1700. Nesten samtlige dødsdommer, omtrent 270, ble avsagt i tidsrommet ca. 1570-1680. I Østfold er det registrert 38 trolldomsprosesser i perioden fra 1560 til 1760 Trolldom ble ansett som en av tidens mest alvorlige forbrytelser. Trolldommens verste form var diabolismen, der det var inngått en pakt med djevelen.I den mest intense tiden med trolldomsprosesser ble folk også dødsdømt for signeri, det vil si rituelle former for folkemedisin (healing) og hvit magi.. Anklagede hekser i Norge ble dømt av ordinære rettsinstanser, og ikke av egne. Samling av pekere til hekser, demonologi og trolldomsprosesser . Trolldomsprosessene i Norge . THE PERSECUTION OF WITCHES IN EARLY MODERN FINNMARK Rune Blix Hagen, University of Tromsø The Midnight Sun Witchcraft Conference 2007, Vardø, Norwa Trolldom i Norge er et digitalarkiv over tre typer kilder; svartebøker, rettssaker og sagn om trolldom og trollkyndige. såkalte signeformler. Trolldomsprosesser. En trolldomsprosess er et referat fra en rettsak der noen har blitt anklaget for trolldom eller hekseri

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Trolldomsprosessene, eller hekseprosessene, var rettslige undersøkelser av beskyldninger om trolldom.Dette ble ansett som en meget alvorlig forbrytelse i den vestlige verden i senmiddelalderen og tidlig nytid. Det vil si fra 1400-tallet og fram til om lag midten av 1700-tallet Førstebibliotekaren og historikeren ved NTNU UB, Gunnerusbiblioteket jobber primært med trolldomsprosesser i Trondhjems len. Hun har blant annet gitt ut boka om Finn-Kirsten, den siste heksebrenningen i Trondheim i 1674. I 1679-1680 ble tre av de fire nest siste dødsstraffer for trolldom utstedt i Norge, og det var på Sunnmøre I middelalderen trodde folk at trollmenn og hekser var opphavet til ulykker og sykdom. Mange ble dømt for trolldom og hekseri. Se videoklippet fra NRK-serien Historien om Norge.Her fortelles historien om den samiske noaiden Kvive som blir dømt til døden for trolldom

Norsk Folkeminnesamling - Institutt for kulturstudier og

trolldomsprosessene - Store norske leksiko

Søk etter trolldomsprosesser - Forside: Trolldom i Norge

Få enkeltlover om enn noen, har ført til så mange henrettelser og så mye lidelse som trolldomsforordningen av 1617. Bare i Norge, et lite land i utkanten av Europa, ble flere enn 1000 mennesker tiltalt og trolig titalls flere enn de dokumenterte 300 personene henrettet, mange brent, de fleste halshugd I Norge er den korrekte juridiske betegnelsene på forbrytelsen trolldom. Forbryteren var følgelig trollkvinne eller trollmann.Det er altså mest korrekt å tale om trolldomsprosessene i Norge (og i andre skandinaviske land).Det er først mot slutten av 1600-tallet at man i Norge tok i bruk den tyske samlebetegnelsen heks (tysk hexe) for alle typer magi I Nord-Norge er det kildebelegg for at 37 personer av samisk herkomst ble formelt anklaget for trolldom. Ser vi på antallet samer isolert, var det flest menn blant de trolldomsdømte. I trøndelagsfylkene fantes det enkelte trolldomsprosesser ført mot samer, og i Nord-Finland og Nord-Sverige var samiske menn fra tid til annen tiltalt for trolldomsaktivitet

Til tross for det ble over 300 mennesker dømt og henrettet i Norge etter trolldomsprosesser hvor nettopp slike bevis var hovedbevisene. Hekse-tiltalte Maren Jacobsdatter ble reddet fra bålet av at lagmannen, i strid med både folkemening og praksis, holdt på at vanlige regler måtte gjelde også for dem som var anklaget for trolldom Også norske trolldomsprosesser og norsk heksetro kan sies å ha hatt sine særtrekk. For å forstå dette må man både se på spesielle sider ved dansk-norsk retts- og sosialhistorie og noen konkrete rettssaker fra Norge NAV rettskilder. Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Ved å søke i NAV Rettskilder kan du gjøre deg kjent med bestemmelsene som har betydning for din situasjon HIS1200 - Eldre norsk historie frem til 1800, høsten 2019 Særemnet Trolldomsprosesser i Norden. Bøker: Alver, Bente Gullveig. Mellem mennesker og makter. Magi i hekseforfølgelsernes tid.Oslo: Scandinavian Academic Press, 2008 I Norge var omfanget av hekseprosessene størst fra slutten av 1500-tallet og gjennom hele 1600-tallet. Den første kjente trolldomssaken i Norge ble ført i 1325, men denne hadde et annet preg enn dem vi kjenner fra 1500-tallet og senere. De siste dødsdommene for trolldom i Norge, ble avsagt på 1690-tallet

Nye funn i Norges trolldomsprosesser! - Sunnmore

 1. Trolldomsprosesser i Norden s 2-4 Den internasjonale trolldomsforskningen I Norge er det kjent ca 880 saker, inkludert injuriesaker med trolldomsinnhold. Nesten uten unntak fant disse sted i perioden 1551-1700
 2. nesam-lingens skuffer. Innsamling og avskrift av rettsdokumentene ble gjort i perioden fr
 3. Nesten halvparten av alle kjente trolldomsprosesser i Norge er fra Christian IVs tid. (Imsen 175). Likevel kan man den dag i dag støte på alternative versjoner av historien, der lutheranismen får æren for å løfte nordmenn ut av et åndelig fangenskap

Leksikon:Trolldomsprosesser - lokalhistoriewiki

I Norge ble omtrent 800 mennesker anklaget for å ha utøvet trolldom, og av disse ble om lag 300 henrettet for hekseri. Så sent som i 1674 ble «Finn»-Kirsten Iversdatter brent etter en av de verste og mest omfattende trolldomsprosesser som har funnet sted i Trondhjems amt. Boka beskriver prosessen mot henne på bakgrunn av de originale saksdokumentene Det er registrert navn på 860 kvinner og menn som ble anklaget for trolldom i Norge i følge Store Norske Leksikon. I virkeligheten kan det være dobbelt så mange det ble ført trolldomsprosesser mot i storhetstiden for heksebrenning, mellom 1570 og 1695. Det er også dokumentert at 370 mennesker ble h Trolldomsprosessene var en rekke rettssaker i tidlig moderne tid mot mennesker som ble tiltalt for å utøve trolldom. De norske prosessene oppsto etter at reformasjonen ble innført i Norge på 1500-tallet. Den tradisjonelle folkemagien kom i konflikt med kirkens og geistlighetens «riktige» tro Derfor vil emnet også ta for seg prosessutviklingen i Nord-Norge med særlig vektlegging av utviklingen i Finnmark der forfølgelsen av ulike trollfolk var spesielt brutal og omfangsrik. Sakene fra Finnmark er velegnet for studier av kjønn, etnisitet og av de mange aktørene som var innblandet i en hekseprosess. Lenker «Trolldomsprosesser» - doktorgrad med politiske føringer Finnmark Forlag 12. april 2016 Høsten 2009 utlyste Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR) ved Universitetet i Tromsø (UiT) en 4-års stipendiatstilling i historie ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) der forskningstema var «Konstruksjon av fiendebilder i Finnmark ca. 1550-1700»

Hekseprosessene - Wikipedi

I Norge kan vi dokumentere 750-800 trolldomsprosesser og vel 300 dødsdommer. Trolldomsprosesser ble utført mot begge kjønn, men flest kvinner. På Sunnmøre var det 16 reelle. trolldomsprosesser mot samer i Norge. Undersøkelsen viser at 37 samer, de fleste menn, ble tiltalt og dømt for trolldomsforbrytelser i de tre nordligste fylkene i Norge. I 1692 måtte Anders Poulsen svare for anklager om trolldomskunst som han særlig skulle ha utøvd gjennom sin tromme, runebommen NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn Trolldomsprosesser og frykt - fra Finnmark på 1600-tallet til Norge i dag Lørdag 20. februar innleder Liv Helene Willumsen til en samtale om trolldomsprosesser og den frykt som er knyttet til slike prosesser

Trondheims siste heksebrenning - trolldomsprosessen mot

I forhold til resten av Norge skiller Finnmark seg ut med omfattende kjedeprosesser. Brevet av 1609, som er brukt til å forklare omfanget av trolldomssakene i Finnmark, legger imidlertid ikke opp til kjedeprosesser. I tilfelle må dette være indirekte i form av f.eks. lave beviskrav. Loven mot trolldom fra 1617 har en sterkere demonologisk side Reist til minne om 91 ofrer for trolldomsprosesser i Norge på 1600-tallet. I den 125 meter lange korridoren kan du lese, og nesten føle, da for eksempel Maren Mogensdatter i 1662 ble funnet skyldig i trolldom på Vardøhus Festning og dømt til brenning

Heksejakt også mot samene

Trolldomsprosessene i Finnmark Varanger museu

 1. De kunne ganne, gå i transe, tale med de døde, fremkalle uvær og bruke runebomme - eller djeveltromme - som norske myndigheter kalte det. Ikke bare nordmenn ble dømt for trolldom på 1600-tallet. Også samer ble brent på bålet
 2. Brutale trolldomsprosesser på Sunnmøre Hekseprosessene i Norge var spesielt brutale på Sunnmøre, og de varte mye lenger der enn i resten av landet. Det har historiker Ellen Alm funnet ut. 28. august - Ekko - NRK Radi
 3. I Norge ble omtrent åtte hundre mennesker anklaget for å ha utøvet trolldom, og av disse ble om lag tre hundre henrettet for hekseri. Så sent som i 1674 ble «Finn»-Kirsten Iversdatter brent etter en av de verste og mest omfattende trolldomsprosesser som har funnet sted i Trondhjems amt. Les me
 4. Trolldom i Norge og Frankrike En komparativ studie Masteroppgave i Lektorutdanning i historie Veileder: Magne Njåstad Mai 2019 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet Institutt for historiske studier. Det skeer ofte, at et artig og fornuftig Fruentimmer omskaber o
 5. st 92 mennesker livet av totalt 138 som ble formelt anklaget for en eller annen type trolldomskri
 6. Førstebibliotekaren og historikeren ved NTNU UB, Gunnerusbiblioteket jobber primært med trolldomsprosesser i Trondhjems len. I 1679-1680 ble tre av de fire nest siste dødsstraffer for trolldom utstedt i Norge, og det var på Sunnmøre

Skepsis » Hekseprosessene i Norge og Europ

Halshogd og brent på Stordalsholmen - smpMin digitale verden: Hekseri og trolldomskunster

Rune Blix Hagen, som er historiker og spesialist på hekse- og trolldomsprosesser, Etter rundt 150 år med halloween-feiring i Amerika kom tradisjonen til Norge, rundt år 2000. Halloween er først og fremst barnas festdag Hekseprosessene i Norge foregikk mellom 1567 og 1754, men de fleste heksebålene brant i et relativt kort tidsrom fra 1617 og til ut på 1660-tallet. Heksebrenning var på et vis en markering av hundreårsfeiringen av Reformasjonen i Danmark-Norge. I 1617 kom nemlig en ny trolldomsforordning, som innebar en skjerping av hekseforfølgelsene ‒ Trolldomsprosesser er helt klart svært komplekse. Men det er ingenting annet som kan forklare hvorfor en trolldomsprosess kommer i gang med stor kraft i ett geografisk område, og blir holdt ved like i løpet av et hundreår, mens det i naboområdet ikke er trolldomsprosesser i det hele tatt - noe vi ser i hele Europa UiT Norges arktiske universitet er ett av medlemmene i Foreningen Store norske leksikon, og mange av de fagansvarlige i leksikonet er ansatte ved UiT Norges arktiske universitet. 43 fagansvarlige og fagmedarbeidere i leksikonet er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet Disse fagansvarlige har ansvar for 81 fagområder og 9 415 artikler 7 199 artikler i leksikonet er skrevet av personer som.

Siden grunnleggelsen i 1914 har Norsk Folkeminnesamling fungert som et nasjonalarkiv for folkloristisk materiale. På nettsidene til Universitetet i Oslo finnes nå mye av dette materialet digitalt, takket være førsteamanuensis Henning Laugerud. I dag er det førstelektor Kyrre Kverndokk som har overtatt det faglige ansvaret I Norge ble omtrent åtte hundre mennesker anklaget for å ha utøvet trolldom, og av disse ble om lag tre hundre henrettet for hekseri. Så sent som i 1674 ble «Finn»-Kirsten Iversdatter brent etter en av de verste og mest omfattende trolldomsprosesser som har funnet sted i Trondhjems amt. Som tilnavnet «Finn» tyder på, var Kirsten av samisk herkomst Prosessnr.Land/Fylke Sted År Tiltalt 0084 Oppland Fron 1619 Karen Berge 0085 Oppland Fron 1619 Siri Melum 0086 Oppland Fron 1619 Rasmus Bukker 0087 Oppland Fron 1619 Peder Medvol Mange trolldomsprosesser i Norge har fellestrekk med denne. Det dreide seg nokså ofte om fattige kvinner i nabolaget som ble tillagt iboende ondskap på grunn av sin truende fremferd. I saken mot Ingeborg er det ingen spor etter djevelens medvirkning eller fortelling om hemmelige trollkvinnesamlinger; også det er typisk for flertallet av hekseprosessene på Vestlandet

At prestene hadde store innflytelse på trolldomsprosesser i Norge, er udiskutabel. Som samfunnets eksperter på trolldommens karakter og innhold, som ivrige og helhjertede trolldomsmotstandere, som samfunnets forvalter av sjelesorg og sakrament, og som voktere av tro og moral, ble de norske prestene av øvrigheten overlatt en vesentlig ansvar for saksforberedelsene i trolldomsprosessene I Norge ble omtrent åtte hundre mennesker anklaget for å ha utøvet trolldom, og av disse ble om lag tre hundre henrettet for hekseri. Så sent som i 1674 ble «Finn»-Kirsten Iversdatter brent etter en av de verste og mest omfattende trolldomsprosesser som har funnet sted i Trondhjems amt.

Relgion, Livssyn og Etikk: Hekseprosessene

Kvinner inngikk pakt med djevelen - NRK Troms og Finnmark

Norske trolldomsprosesser - Institutt for kulturstudier og

91 personer ble henrettet i Finnmark, etter at de var anklaget for trolldom. I Skottland døde enda flere. Begge steder var det flest kvinner som ble henrettet. Liv Helene Willumsen har forsket på trolldomsprosessene. Her forteller hun om sitt arbeid Trolldomsprosesser i Finnmark, et kildeskrift og The Witchcraft Trials in Finnmark Northern Norway, begge er forfattet avLiv Helene Willumsen, førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Tromsø. Bøkeneinneholder avskrift og avfotografering av samtlige originale rettsreferater fra trolldomssakene I middelalderen foregikk omfattende trolldomsprosesser i Norge, og 250 kvinner ble henrettet for hekseri. Heksene og det som skjedde med dem har hatt innflytelse på kvinnesynet helt fram til i dag. Til tross for trolldomsprosessene og deres negative innflytelse, finnes det fortsatt kvinner som identifiserer seg som hekser i dag

Liv Helene Willumsen-Trolldomsprosesser

trolldomsprosesser i Norge. Et sentralt tema blir å belyse hvilke faktorer som var med på å avkriminalisere trolldom. I europeisk trolldomshistoriografi har de vært lansert flere teser. Noen har lagt vekt på avgjørende endringer innenfor teologien, mens andre mener at det er juridiske faktore Med et folketall på rundt 440.000 i 1665 hadde Norge relativt mange trolldomsprosesser i europeisk sammenheng. • Blant de som fikk sine saker pådømt er det registrert 50 dødsdommer mot menn, mens litt i overkant av 250 kvinner fikk dødsstraff. • I Norge skiller Finnmark seg ut Heksebrenning i den lutherske tiden begynte rundt 1580. Det var biskopen i Stavanger, Jørgen Erikssøn, som fikk innført dødsstraff for signeri inn i trolldomsloven. Loven fra 1584 gjaldt først bare for Bergenhus og Stavanger len, men i 1593 gjaldt den for hele Norge. Fengslet Den vanligste torturformen i Norge var strekkbenken Hekseprossesene fant sted i Europa og i Norge mellom 1450 - 1750. Mellom 40 - 60 000 mennesker ble dømt og brent på bålet. I Norge er det dokumentert at 307 mennesker ble dømt og henrettet for trolldom, med året 1663 som et toppår. Både frimureriet og Tempelridderordenen har fått beskyldninger om djeveldyrkelse rettet mo

Trolldom i Norge er et digitalarkiv over tre typer kilder; svartebøker, trolldomsprosesser og trolldomssagn Trolldom i Norge - Institutt for kulturstudier og orientalske språ I århundrer har forestillingen om trolldom og trollfolk vært levende i Norge I Norge led rundt 300 personer denne skjebnen i omtrent tusen prosesser som ble holdt i årene 1590-1690. Prosessene og henrettelsene gikk i bølger, Finnmark skiller seg ut i landssammenheng når det gjelder omfang av trolldomsprosesser i forhold til folketall Fra trolldomsprosesser til New Age Jeg skal i denne teksten forsøke å forklare sammenhengen mellom historiske trolldomsprosesser og den pågående fremveksten av New Age i Norge. Jeg vil vektlegge Fredrik Barths teori om maksimering av verdi (begrensning av tap) som et verktøy for å skaffe forståelse av hva som ligger bak denne endringen Professor Liv Helene Willumsen skal snakke om de såkalte trolldomsprosessene i Norge. BESØK: Professor Liv Helene Willumsen snakker om de såkalte trolldomsprosessene i Norge på Lenvik folkebibliotek. kultur. Publisert: 24 november 2014 20:51 Sist oppdatert: 24 november 2014 20:51. Reidar. Hekseprosessene i Finnmark har flere likhetstrekk med Skottland enn med trolldomsprosesser i sørligere deler av Norge. Prosessene i Skottland og Finnmark er, på samme ten som hekseprosesser i andre land, sammensatte fenomen som forklares ut fra et kompleks av årsaker

Heksebrenning i Nord-Norge - Fylkesleksiko

Med bål og brann (hft) Boktittel: Med bål og brann (hft) Forfattar: Hans Eyvind Næss Forlag: Universitetsforlaget År: 1984 Pris: 75 Kategori: Historie Trolldomsprosesser i Norge Ellen Alm: Trolldomsprosesser mot samer. Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet onsdag 26. oktober kl. 19.00. Under hekseforfølgelsenes tidsalder på 1600-tallet var samene i historielitteraturen kjent og beryktet som store heksemestere. Særlig vind- og værmagi, spådomskunst, gand og nyhetsformidling var ansett som samiske «spesialiteter» Kan det tenkes et mer umake par enn «heksen» Anne Pedersdatter som ble brent på bålet og den store humanisten Absalon Pederssøn Beyer beskrivelser av trolldomsprosesser i Nord-Norge. De vanligste forestillingene omkring ganding ble ofte uttrykt gjennom betegnelser som `trollskott´, `alvskott´ og `finnskott´. Disse trolldomsprosjektilene kunne være kvister, pinner, piler, hårballer, fluer og andre gjenstande

Bøker om trolldom. hekseri, spøkelser, mord og tilhørende ..

I Norge var det sørlandspresten og historikeren Peder Claussøn Friis som først introduserte gand i skriftlige kilder I noen trolldomsprosesser på Sunnmøre er det nettopp gand norske trollfolk anklages for, hvorav den ene også er kjent for å ha et forhold til taterne. Lesetips Liv Helene Willumsen samtaler med Aud Tåga med utgangspunkt i Willusens bok Dømt til ild og bål Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Det er 100 år siden Stortinget fjernet dødsstraffen fra den sivilestraffelov. Det er synd å si at verden har fulgt eksemplet. I fjorble minst 5265 mennesker i 68 land dømt til døden

Enebakk kirke i Kirkebygda regnes som en av de mest interessante kirkene i Norge fra tidlig kristen tid. Mye tyder på at kirken ble innviet 12. mars 1104, derfor har 900-årsfeiringen vært markert i år. Knut Grinde, gårdbruker i Enebakk som ga ut boken «Enebakk kirke» i 1996, har skrevet en innsiktsfull og interessant artikkel om kirken Artikkelen til Rune Hagen er den første empiriske undersøkelsen av omfanget av trolldomsprosesser mot samer i Norge. Undersøkelsen viser at 37 samer, de fleste menn, ble tiltalt og dømt for trolldomsforbrytelser i de tre nordligste fylkene i Norge Hvor mange ble henrettet som følge av trolldomsprosesser i Norge på 15-1600-tallet? 31 personer Ca 350 personer ca 2000 personer Dette går fint! Feil, dessverre. Hvordan reagerte bøndene i Norge på det danske styret - I Norge i dag lever mange uten religion, vi ber ikke, vi går ikke i kirken, vi er ikke spesielt interesserte. Religiøs eller ei, vi mener at troen kommer fra vårt indre, at det er individets kontakt med Gud som er viktig, at religion er hva vi tror og ikke hva vi gjør. Vår forståelse av hva religion er, er luthersk

Statsarkivet i Bergen - Arkivverke

Mange er ikke oppmerksom på at det eksisterte to typer henrettelser i Norge i eldre tid. Den klart vanligste foregikk på eller nær stedet forbrytelsen hadde foregått og var uten tortur. De groveste forbryterne skulle henrettes etter en lov om forutgående torturstraffer som eksisterte fra middelalderen til opphevelse 25. oktober 1815, og disse henrettelsene skjedde på faste rettersteder På 1500- og 1600-tallet brant heksebålene i Europa. I Norge ble omtrent åtte hundre mennesker anklaget for å ha utøvet trolldom, og av disse ble om lag tre hundre henrettet for hekseri. Så sent som i 1674 ble «Finn»-Kirsten Iversdatter brent etter en av de verste og mest omfattende trolldomsprose..

Kjente norske trolldomssaker Publisert 8. jun. 2012 Mads 1619 Sivert Madsen 1619 Tunni Jonsdatter Akershus 1573 Anne Olsdatter Akershus 1573 Åse Gudmundsdatter Skedsmo Akershus 1576 Jens på Nesodden Nesodden Akershus 1579 Barbra Hekseberg Sørum Akershus 1579 Sissel Berger Aurskog Akershus 1611 Dorte Erik Brønås' Skedsmo Akershus 1619. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. NORWAY DESIGNS AS Per Boman - Per Tannum. Fra Askeladd til Ridder Oslo 2017 40000 11.5.2017 Bevilget 40000 Jøran Rudi Jøran Rudi - Elektrisk lyd i Norge Oslo 2017 80000 13.6.2017 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Eldar Høidal - Det norske møbeleventyret Oslo 2017 100000 11.5.2017 Bevilget 60000 PAX FORLAG AS Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Aanund Brottveit - Kunsten å jubilere 21oct09:00 16:00 Virtual Event Saemieh-jaahkoe-gærhkoe, Samene-tro-kirken Event Organized By: Gïelem Nastedh, Saemien Sijte, Snåasen Tjïelte/Snåsa Kommun

 • Kygo the show.
 • Kreft i binyrene symptomer.
 • Tarlov cyste symptomen.
 • Heltenes kamp vinner 2017.
 • Hund hat schmerzen an der wirbelsäule.
 • Veikart over usa.
 • Bildekor hamar.
 • Am gardenkamp 55 dortmund.
 • Skjeling baby 7 mnd.
 • Aktuelle stellenangebote brandenburg.
 • Antenne bayern app funktioniert nicht.
 • Nabla symbol.
 • You tube linda hesse.
 • Lage rebus for barn.
 • Yoump helsingborg kalas.
 • Samantha fox sanger.
 • München bars.
 • Chlamydia objawy forum.
 • Kommunesammenslåing stordriftsfordeler.
 • Wrestling norge.
 • Smokie & sweet open air, 1. juni.
 • Love coach.
 • Show you my love chords.
 • Bybuss førde pris.
 • Steam sell items.
 • Teddybär bilder kostenlos.
 • Job été 2018.
 • Babytegn kurs.
 • Oscar winners actors.
 • Tirol täler landkarte.
 • Breakdance kinder braunschweig.
 • Emma blue lagoon real name.
 • Speeddaten den haag.
 • Shimano nexus 8 onderdelen.
 • Wiki john locke.
 • Top 20 fehler der frauen.
 • Leren lezen groep 2 oefeningen.
 • Tagespflege neustadt am rübenberge.
 • Änderungsschneiderei st johann.
 • Salsa landau.
 • Wer bekommt kein hartz 4.