Home

Kvitbladtistel

Kvitbladtistel er ein fleirårig art i korgplantefamilien. Planta er utbreidd over Europa og Asia. Kvitbladtistelen vert kring 7 dm høg, og har blad med ymse former, tungeforma eller buktfinna med framrette lappar. Bladoversida grøn og snau, undersida kvitfilta Kvitbladtistel hører til den biologiske gruppen flerårig vandrende med jordstengler. Den voksne planten er 50-100 cm høy. Stengelen er opprett med få eller ingen greiner, bladløs og hvitfiltret i toppen, ellers fint riflet uten torner og vingekant Kvitbladtistel er 14 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 10 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp kvitbladtistel i ordboka

Vår vakreste og hyggeligste tistel. Bladene har vært brukt som groblad, og det har vært laget salver og utkok av planten. Den virtuelle flor Korsved. Viburnum opulus. Korsved vokser vilt over store deler av Sør-Norge. Busken er både vakker og nyttig, så hvorfor brukes den ikke mer som hageplante

Tistel er et samlenavn på arter i kurvplantefamilien med tornete blad og stengel. Tistler omfatter flere slekter. Slekten Cirsium har planter med torntaggede blad og kurver (se blomsterstand) med rørformede kroner. Det finnes cirka 500 arter i nordlig-tempererte strøk, og av disse finnes sju arter i Norge. Hit hører blant annet åkertistel, myrtistel, veitistel, og hvitbladtistel Åkertistel (Cirsium arvense) er en kraftig plante med 50-130 cm høye, opprette stengler. Den kjennes spesielt på de stikkende tornene på bladene. Diameter på blomsterkurven er ca. 15-25 mm. Det er en liten fiolett blomst som blomstrer fra juli til september. Åkertistel anses som ugress.. Eksterne lenker (en) Åkertistel i Encyclopedia of Lif NAVN PÅ ANDRE SPRÅK: SAMISK: Máron. SVENSK: Gråbo / Vanlig gråbo. DANSK: Gråbynke / Bynke / Vild malurt / Gåseurt. ISLANDSK: Malurt. FINSK: Pujo / Maruna / Pujomaruna / Tavallinen maruna / Yleinen maruna. ENGELSK: Mugwort / Common wormwood / Wegwood / Felon herb / St.John's herb / St. John's plant / Chinese moxa Forveksling. Dikesvineblom, som har færre og større korger enn landøyda, og bladene oppdelt på en annen måte, med et stort, ovalt siste avsnitt.De nederste bladene hos dikesvineblom er udelt, hos landøyda er også disse finnet. Boarsvineblom (Senecio inaequidens), som har linjeformete blad, omtrent hele.. Kjennetegn. Den voksne planten er 30-90 cm høy, med en kort, gruntliggende. Humle i fullt arbeid på Kvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)..Humler er en slekt av store, hårete insekter som tilhører biene, og er plassert i familien Apidae, sammen med blant annet honningbier. Humler kjennetegnes på sin noe tykke og brede, vanligvis tett behårete kropp; vingene virker små i forhold til kroppen

Vi fant 1 synonymer til KVITBLADTISTEL. kvitbladtistel består av 4 vokaler og 10 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Hestehov eller leirfivel (Tussilago farfara, dansk: følfod, svensk: hästhov) er en gul vårblomst i kurvplantefamilien.Den er blant de første blomstene som vokser opp om våren. Hestehoven blir 5-20 cm høy, vokser på næringsrik jord og blomstrer i mars til mai.Planten vokser i Europa, Nord- og Vest- Asia, Nord-Afrika, USA og Canada Andre navn: kvitbladtistel. Engelsk navn: Melancholy Thistle. Systematikk: Rike: Planteriket (Plantae) Uekte gruppe : Karplanter (Tracheophytes) Overrekke : Frøplanter (Spermatophyte) Rekke : Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta) Underklasse : Tofrøblader (Magnoliidae) Famili nb-NO Hvitbladtistel, Kvitbladtistel nn-NO Kvitbladtistel se-NO Alitdiehpperássi, Biššanrássi, Čuvgesboallorássi, Bajanrássi, Lávkerássi Takson ID 131846 Vitenskapelig navn ID 100515 Listesøk innenfo

I de fattigste utformingene dominerer arter som smyle, sølvbunke, engsoleie, engsyre og skogstorkenebb. Ved bedre næringstilgang kommer det inn typiske høgstauder som tyrihjelm, kvitbladtistel, kvann, ballblom, kvitsoleie, turt m.fl. Urter fra lågurtenga kan også få høgt innslag. Mosedekket er sparsomt utvikla og lav finnes normalt ikke kronbladet.no er ein fotobasert nettstad som i hovudsak presenterer villplantar i Noreg. Kronbladet.no vart etablert 15. februar 2005, og målsetninga for 2005 er å få lagt ut presentasjonar av 370 villplantar. Majoriteten av bileta er tatt på Voss og Sotra. Fotomaterialet er til stades, men kvart bilete som presenteres ved kronbladet.no etterbehandles digitalt for å fremma dei kriterier. Andre navn: kvitbladtistel Engelsk navn: Melancholy Thistle Kontakt oss Hjelp Kunngjøringer RSS Følg oss på Twitter!. Lepidoptera.no er en del av miljolare.nomiljolare.n Engbjørkeskog er en fellesbetegnelse for alle bjørkeskogstyper på næringsrik mark dominert av urter, gras og bregner. Mest typisk forekommer engbjørkeskogen nederst i lier, i forsenkninger og langs vassdrag. På rike bergarter kan typen også gå på opplendte terrengformer

It seems we can't find what you're looking for. Perhaps searching can help kronbladet.no er ein fotobasert nettstad som i hovudsak presenterer villplantar i Noreg. Kronbladet.no vart etablert 15. februar 2005, og m lsetninga for 2005 er f lagt ut presentasjonar av 370 villplantar. Majoriteten av bileta er tatt p Voss og Sotra. Fotomaterialet er til stades, men kvart bilete som presenteres ved kronbladet.no etterbehandles digitalt for fremma dei kriterier som det er. Dobbelt kort med motiv av kvitbladtistel. Kort frå serie med motiv frå den norske, viltvoksande sommarfloraen Kvitbladtistel er typisk høgstaude. Firkantperikum er noe midt i mellom. Den er ikke typisk høgstaude og vokser ikke i vegetasjon vi regner som typisk høgstaudevegetasjon (fuktige skoglier). Tepperot er ikke høgstaude. Egentlig er begrepet høgstaude nokså subjektivt og betinget av hvor vi befinner oss

Kvitbladtistel - Wikipedi

 1. Stien går blant annet gjennom gammelt slåtteland med høye planter som tyrihjelm, skogstorknebb, vendelrot, gullris og kvitbladtistel. Tar du en avstikker fra stien, vil du se mange store og grove grantrær helt oppunder fjellbandet. Mot himmelen på høyre siden ser du Brynhøa
 2. Dobbelt kort med motiv av kvitbladtistel. Kort frå serie med motiv frå den norske, viltvoksande sommarfloraen. alt07: ANDRE. Lager: På lager. Pris NOK: 40,- Antal: Omtale: Korta er doble, 9,5 x 14,5 cm, konvolutt følgjer med. På framsida av kortet er det illustrasjon av plante, med norsk og latinsk namn under
 3. Explore Ole Husby's photos on Flickr. Ole Husby has uploaded 2517 photos to Flickr
 4. Voss Now - (www.vossnow.net) Photos Western Norway/Hordalan
 5. kvitbladtistel; Vitenskapelig navn ID. 100515; Les mer om taksonet . Synonymer Carduus heterophyllus L. Species. Toplevel Biota Kingdom Bakterier Bacteria. Kingdom Det gule riket Chromista Caval.-Sm. Kingdom Soppriket Fungi. Kingdom Erkebakterier Archaea. Kingdom.

Plukk knopper av kvitbladtistel og damp dem møre i lettsaltet vann. Serveres med smeltet smør og sprinkle med sitron. Kløv hver artiskokk før du putter den i munnen,-det forekommer. Tistel (latin Cirsium), slekt med 150 artar to- eller fleirårige planter i korgblomsterfamilien med tornete blad. Blomsterkorgene har røyrkroner ikkje er dekte til. Dei fleste finn ein i Europa og Asia, men i Noreg finst det berre seks viltveksande artar. Åkertistel, C. arvense, er eit vanleg ugras over heile landet.Vegtistel, C. vulgare, og myrtistel, C. palustre, finst ikkje lengst nord Det vil mellom anna dreie seg om kvitbladtistel, fjelltistel, skogstorkenebb og raud jonsokblom. Stader der det ikkje er like vått, men framleis godt med næring vil ein mange stader i fyllittområda finne så kalla reinroseheier der det veks tette bestandar av reinrose Kvitbladtistel - Circium helenoides (Melancholy Thistle) Kurvplantefamilien. En vanlig plante i Vesterålen. Dette er en tistel helt uten torner. Bladene, som er hvite på undersiden, ble brukt til sårheling og til uttrekk. Høyde 40 - 150 cm. Kvitkløver - Trifolium repens (White Clover) Erteblomstfamilien

Det vil mellom anna dreie seg om kvitbladtistel, fjelltistel, skogstorkenebb og raud jonsokblom. Reinrose. Jarle Lunde/SuldalFoto.no. Stader der det ikkje er like vått, men framleis godt med næring vil ein mange stader i fyllittområda finne så kalla reinroseheier der det veks tette bestandar av reinrose - Humle på Kvitbladtistel (Cirsium helenioides), 8. Juli 2009, 12:18, +19C - 2009 © Svein Ulvund www.vossnow.ne De største og frodigste arealene av høgstaudeskogen finnes i dalbunnen. Høgstaudevegetasjonen er relativt artsfattig og typisk er mangelen på varmekjære arter. De vanligste artene er skogstorkenebb, kvitbladtistel, mjødurt og ballblom. Mer lokalt opptrer turt, vendelrot, kvann, enghumleblom og storveronika Ser at Marianne Løset etterlyser mellom anna dyrenavn på dialekt. Satte meg derfor ned og plukka ut ord for dyr, fugler og planter og lignende som jeg har notert ned gjennom åra. Har begynt å notere n

Kvitbladtistel - Plantevernleksikone

Synonym til KVITBLADTISTEL i kryssord - Kryssordbok

På østsida lenger nord er det en åpen sump med mjødurt, fredløs og kvitbladtistel. På sørsida av elva er det store enger (2) som har fått ligge uforstyrret siden ku og hest beitet her for siste gang i 1961. I noen år etter at beitet opphørte var det et rikt blomsterflor på enga. Ovenfor til venstre: Engsoleie. Ovenfor til høyre. Kravstore arter, som tyrihjelm, fjellminneblom, taggbregne, enghumleblom, kvitbladtistel, svarttopp og svartstarr, inngår her i mengder i fjellbjørkeskogen. Vierarter er også vanlige mange steder. Den frodige og tettvokste vegetasjonen av høgstauder er imponerende når vi tenker på hvor høyt til fjells den vokser

Marisko på Lindovara er vanskelig å oppdage fordi den blir forbivokst av kvitbladtistel, skogstorkenebb og flere. Leitinga etter marisko har ført til at også flere andre eksklusive arter har blitt oppdaget. Den 29. juni 2010 fant Stein Erik Lunde ca 100 eksemplarer av Stortveblad Listera ovata ved ei lita myr på Lindovara På dei rike fuktengene finst skogstorkenebb, kvitbladtistel og bleikstarr. Området er representativt for øvre delar av fylket og andre øvre dalområde i Sør-Norge, med høg botanisk verdi og ei særmerkt blanding av sørlege artar og fjellplanter Kvitbladtistel Kvitsoleie Myskegras Raud jonsokblom Skogstorkenebb Sløke Taggbregne Turt Vendelrot. Kalkrik rasmark Bergfrue Bergrublom Bergveronika Brudespore Fjellarve Fjellbakkestjerne Fjellfiol Fjellfrøstjerne Fjellkattefot Fjellkvann Fjellkvitkurle Fjellpestrot Fjellrundskolm Fjellskrinneblom Fjellsmelle Fjellsyre Fjelltiste

Kvitbladtistel - kristv

Ein plukkar sausprengje-blad, (sausprengje eller kvitbladtistel - Cirisum heterophyllum) gnir dei sund og klemmer ut safta. Dene safta kan ein gjømme på flaske og bruke på sår. Da gror det, men det svir fælt med det same I snøleiene vokser ullvier, fjellkvann, turt og kvitbladtistel i vierkrattene. Rødsildre og polarvier i snøleiene forteller om gode barmarksbeiter. Våren. Under snøsmeltingen på våren leter reinen etter friske grønne planter på steder der snøen nettopp har smeltet bort. Våren er.

Korsved (Viburnum opulus) - Urtekilde

Vengane har fargar som kan minne om klegg, mellomstykket er pent håra som ei kjøttfluge og tyggeapparatet ser ikkje ut som klegg. Eg leiter i ein altfor stor del av insektsverda til at eg finn ut av denne. Sunndal i midten av juni, på kvitbladtistel Hoddevik -Liset i Selje kommune Utvalgt kulturlandskap UKL-område Dyneengene på Reitane Grethe og Jan Ove Hoddevik August 2018. http://www.biopix.org/photos/sdl.

tistel - Store norske leksiko

Åkertistel - Wikipedi

29.okt.2017 - Blomekort Åshild Hansejordet - Kvitbladtistel kvitbladtistel (Cirsium heterophyllum), sumphaukeskjegg (Crepis paludosa), mjødurt (Filipendula ulmaria), prestekrage (Leucanthemum vulgare), engsoleie (Ranunculus acris) samt fuglevikke (Vicia cracca). Inn i mellom fins den kalkkrevende orkideen stortveblad (Listera ovata). Litt høyere oppe, der lia flater noe ut, så domineres det a

BUROT - Artemisia vulgari

 1. Nes: 03.07.2010. Norge » Vestland » Kvam » Nes » 03.07.2010: Registrert informasjo
 2. I feltsjiktet er det stedvis nyserot, ellers mye skogburkne, mjødurt, skogsnelle, kvitbladtistel og enghumleblom. Området har variabel fuktighet, noen steder har sumppreg med bekkeblom . Litt ovenfor elva er det bratte, sørvendte skrenter med blottlagt berg, hvor det vokser varmekrevende arter som skrubbenever , glatt navlelav , kystårenever og leppedogglav
 3. skogsvinerot, korsved, vivendel, kvitbladtistel m.v. Av lav ble det registrert sølvnever Lombaria amplissima og lungenever L. pulmonaria på alm, samt hassel, selje og rogn med lungenerver og skrubbenever L scobiculata. På osp ble det registrert vanlig blåfiltlav Degelia plumbea og stiftfiltlav Parmeliella triptophylla
 4. Explore tholmb's photos on Flickr. tholmb has uploaded 21939 photos to Flickr
 5. Aglajaperlemorvinge på kvitbladtistel i Stardalen Ut på sommaren dukkar denne fine sommarfuglen opp. Spesielt i slutten av juli og fyrst i august er det lettast å sjå sommarfuglen som finn nektar på tistel eller raudkløver

Engene er fuktige og frodige med høye urter som mjødurt, sløke, kvitbladtistel og åkertistel. På mye areal har dessverre åkre av svartelistearten kanadagullris erstattet de gamle blomsterengene. Tokerudbekken med gråor-heggeskog. Egil Bendiksen, 2017. Tokerudbekken har gravd seg dypt ned i løsmassene og danner et markert daldrag kvitbladtistel, skogfiol, leddved, korsved og jonsokkoll. I fuktige forsenkninger, overrislede grunne partier og langs en liten bekk finnes arter som kornstarr, blåknapp og fredløs. Langs veien inngår også artsrik kantvegetasjon med storblåfjær, blodstorkenebb, rundskolm og gressløk (forvilla), foruten mer typisk knausvegetasjon på sure.

ID: BN00020427: Naturtype: Slåttemark: Utforming: Svak lågurtslåtteeng: Verdi: Viktig: Utvalgt naturtype: Slåttemark: Registreringsdato: 8/27/13: Hevdstatus. Vanlige arter er skogstorkenebb, kvitbladtistel, enghumleblom, engmarikåpe og ballblom. Ballblomenger i hevd er sjeldne i Oslo og Akershus. Artsfattige utforminger er relativt vanlig på eldre kultureng

fingerstarr Carex digitata, kvitbladtistel Cirsium helenioides, tettegras Pinguicula vulgaris, markfrytle Luzula campestris, skogstarr Carex sylvatica, fjellmarikåpe Alchemill Kurvplantefamilien, eller Compositae, tofrøbladet og helkronet plantefamilie, mest urter, sjeldnere busker og trær.Bladene mangler akselblad og er oftest spredte. Blomsterstanden er en kurv der antall blomster kan variere fra flere tusen (riktblomstrende solsikker) til én I denne skogen vokser det næringskrevende høgstauder som ballblom (Trollius europaeus), fjellfiol (Viola biflora), kvitbladtistel (Cirsium helenioides) og skogstorkenebb (Geranium sylvaticum). Strømsør er et rikt botanisk område med mange plantearter

12. mai 2004: kveldstur i Brevikskogen. 10 stykker møtte opp en fin onsdags ettermiddag i Brevik. til fin duft av hegg Prunus padus ssp. padus .På parkeringsplassen. sto fine bestander av løkurt Alliaria petiolata.. Videre så vi bl. a. bergskrinneblom Arabis hirsuta. var. hirsuta , døvnesle Lamium album, stankstorkenebb Geranium robertianum, hengeaks Melica nutans o Kvitbladtistel Sumphaukeskjegg . Kvitkurle Gulsildre Blåknapp . Brunøyet vokssopp Svartdugget vokssopp Fiolett greinkøllesoppkjeglevokssopp Silkerødspore, mørkskjellet vokssopp, Beitemarkssopp . Gruvvollen, Roltdalen Gjengroing Krattoppslag . Røssetvollen, Roltdalen Gjengroin 10 innlegg publiserte fjellutsikter i løpet av October 201 (Fröberg 2010) blir. denne delt i to underarter: kystbjørnekjeks ssp Kvitbladtistel. Kvitdodre. Kystbjørnekjeks kystbjørnekjeks.panace, spondilio lietuvių: Lankinis barštis македонски: Обична мечкина шепа Nederlands: Gewone berenklauw norsk nynorsk: Kystbjørnekjeks norsk: Kystbjørnekjeks polski: Barszcz zwyczajny.

Landøyda - Plantevernleksikone

Enkelte plassar i fjellet kan du koma over reine oasar av blomstrar, både vanlege låglandsplanter og fjellplanter. Dersom du synest du ikkje lukkast i blomsterbedet heime, eller ikkje har interessa, foreslår me ein tur til fjells. Det kan gi overraskande estetiske opplevingar. Me har funne vår o. Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Haldor Fykse Har forfattet følgende artikler

Humle på Kvitbladtistel - VossNow FotoBlog

Kryssordhjelp til kvitbladtistel i kryssord

Dette er en Kvitbladtistel som er en flerårig urt. Den blir ganske høy. Humla og fluene trives godt på den. Bestefar har med blåbær til Hanna. Lagt inn av Solveig kl. onsdag, september 08, 2010. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest Harstads nye store attraksjon. Trondenes Middelaldergård. På sørsiden av Trondenes Historiske senter bygger Sør-Troms Museum et middelaldersk gårdsanlegg med hus, åkre, veier, gjerder og alt som hørte til en nordnorsk gård i tiden rundt år 1200 flaskestarr, svarttopp, teiebær, rosenrot, kvitbladtistel, svever Det er et lite skogbestand (bjørk) ved Jansvannet med til dels storvokste trær. Dette har lokal verdi. Det er plantet et lite bestand med gran, men denne er her en fremmed art. Elvetun; Selje, rogn, vier i elvedalen. Mye av området preget av tipping av hageavfall. Noe maurarve, kvitbladtistel, skogburkne, krypsoleie, skogsivaks, mjødurt, ballblom og bekkekarse. Konklusjon Arealet med gammeleng er ikke vurdert som en viktig naturtype ihht. DN-håndbok 13. Området inneholder ingen rødlistede eller sjeldne arter knyttet til gammelenga. Lokaliteten er heller ikke omfattet av rødlistede vegetasjonstyper

Hestehov - Wikipedi

Miljolare.no: Art: Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum

Trenger du synonymer til BLOMST? Se i vår kryssordbok med flere millioner synonymer. På denne siden finner du blant annet synonymer til BLOMST på 12 til 14 bokstaver. Perfekt for løsning av kryssord mjødurt, kvitbladtistel og fjelltistel. Rundt nedre del av elva er det rik høgstaudedominert seljeskog. Nord for Signaldalselva er vegetasjonen igjen fattig og preget av tørrre furuskogsparti på godt drenert mark. Det ble ikke funnet biologiske gamle trær eller konsentrasjoner av død ved som er viktig for mange krevende arter

Undervisningsmateriell Naturfag _____ -- Side 4 -- LAV FURUSKOG OG LAV BJØRKESKOG Det mest iøynefallende trekket med denne skogstypen er store mengder av lav på skogbunnen Årsoversikt 2020 (78) 2020 (78) Oct(2) Vinterdag og gråvær oppi Årlia; Høstfarger i Årlia Sep(9) Høstfarger oppå Stormyr

Hvitbladtistel - artsdatabanken

Føreord I samband med endringar av traseane til E6 i Midtre-Gauldal og E39 i Orkdal, fekk Viten- skapsmuseet i 1998 i oppdrag frå Statens vegvesen, Sør-Trøndelag vegkontor, å avdekkje om det finst vesentlege botaniske verdiar langs desse vegtraseane som kan gå tapt Kvitbladtistel Cirsium heterophyllum (L.) Hill. Familienavn: Korgplantefamilien Biologisk gruppe: Flerårig vandrende med jordstengle I utvidinga mot aust er det ved reservatgrensa og ned mot elva frodig, rik edellauvskog dominert av gammal styva ask og frodig, delvis høgvaksen engvegetasjon med kvitbladtistel, mjødurt, engsnelle, enghumleblom, gulaks, markjordbær og rikeleg med grov nattfiol. Dette kan vere tidlegarwe slåttemark og naturtypren er då lauveng Vegetasjonen i flomløpet er rik, med typiske høgstaudearter som mjødurt, kvitbladtistel, turt, firblad m.fl. Innslag av vier og diverse småvokste lauvarter. Bakevja, som er tydelig på bildet, består av utvasket grus og stein. Sistnevnte vurderes å være den beste løsningen, men det bø

Høgstaudeeng - Nibi

smårrøyrkvein og sølvbunke. Spreidde førekomstar av hundegras, kvitbladtistel, raud jonsokblom, skoggråurt og timotei vart også registrert. Det er registrert nokre få eksemplar av hundekjeks og strutseveng som er konsentrert rundt eitt av dei spreidde lauvtrea. Sløkje er også registrert i nærleik av lauvtrea Det var bare å krype til skapet og ta ut ulltrøya til turen i dag, 9,8 grader er og blir kaldt - selv om vi skriver midtsommer. På den andre sida - har ikke brukt så mye sommertøy før St. Hans som i år, så man skal egentlig ikke klage turt (Cicerbita alpina), kvitbladtistel (Cirsium heterophyllum), mjødurt (Filipendula ulmaria), enghumleblom (Geum rivale), bringebær (Rubus idaeus) i kantene, skogstjerneblom (Stellaria nemorum) og vendelrot (Valeriana sambucifolia) kvitbladtistel: oppdatert av Marte Ericsson Ryste. over 5 år siden kjempebjørnekjeks: oppdatert av Marte Ericsson Ryste. nesten 6 år siden kjempebjørnekjeks: oppdatert av Marte Ericsson Ryste. nesten 6 år siden kjempebjørnekjeks: oppdatert av Marte Ericsson Ryste. nesten 6.

NIJOS rapport 5/05. Engsamfunn i fjellet. Dersom en ønsker å skille mellom rik og fattig utforming av lågurteng kan artene merka med. stjerne i artstabellen over brukes. Overgangen mot rik rishei settes der lyng og dvergbjørk. begynner å dominere over gras og urter.. Mot mellomfjellet vil høgstaudeengene gradvis bli mer lågvokste og få lågurtpreg. . O Kvitbladtistel Cirsium heterophyllum Kvitlyng Andromeda polifolia Linnea Linnaea borealis Maiblom Maianthemum bifolium Molte Rubus chamaemorus Myrhatt Comarum palustre Myrklegg Pedicularis palustris Myrsnelle Equisetum palustre Rogn Sorbus aucuparia R¿sslyng Calluna vulgaris Skogburkne Athyrium filix-femina Skogstjerneblom Stellaria nemoru Cirsium helenioides (kvitbladtistel) Cirsium arvense (åkertistel) Hypochoeris maculata (flekkgrisøyre) Crepis paludosa (sumphaukeskjegg) Taraxacum officinale coll. (ugrasløvetenner) * Hieracium umbellatum (skjermsvæve) Hieracium muronum coll. (skogsvæver) Paris quadrifolia (firblad) Lilium martagon (krøll-lilje) Iris x germanica (hageiris)

Marisko på Lindovara er vanskelig å oppdage fordi den blir forbivokst av kvitbladtistel, skogstorkenebb og flere. Leitinga etter marisko har ført til at også flere andre eksklusive arter har blitt oppdaget. Stortveblad ny for kommunen. 2010 Stein Erik Lunde, Ivar Heggelund Viktige arter: Sølvvier. Lappvier. Grønnvier. Ullvier. Tyrihjelm. NIJOS rapport 5/05. Mjødurt. Turt. Kvann. Vendelrot. Fjelltistel. Skogstorkenebb. Kvitbladtistel. Engvegetasjon med noe rik fukteng med arter som tyrihjelm og kvitbladtistel finnes ved Melandsøyan. På Melandsøyan har det vært slått tidligere. Lavfloraen er relativt rik og med seks rødlistede arter, jf. at området ligger i klart oseanisk vegetasjonsseksjon med relativt mye nedbør Kryssordkongen fant 11 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet bladt. Kryssord. Kryssord er et spill som normalt har en firkantet eller rektangulær form med et rutenett av hvite og svarte ruter

blogg Gustav Skaar: Ei forlokkande dameFloraLindovara
 • Revetal ungdomsskole.
 • Mülldeponie eschwege.
 • Alfahanner.
 • Ücretsiz chat numaraları 2017.
 • Fitbit app på norsk.
 • Palma buchloe heute.
 • Ghost in a shell 1995.
 • Autoimmun hepatitt symptomer.
 • Weihegeschenk an eine gottheit.
 • Gracie academy gi.
 • Kobra fortpflanzung.
 • Elvis presley suspicious mind 1970.
 • H2o plötzlich meerjungfrau staffel 1 folge 19.
 • Stavskrift oppgaver.
 • Kdw neumünster heute.
 • Putti plutti pott roller.
 • Landbruksforsikring.
 • Fremkalling 35mm film.
 • Dobermann in not.
 • Das wunder von lourdes schauspieler.
 • Victor hugo biographie courte bac.
 • Minihus regler.
 • Café sibylle öffnungszeiten.
 • Stellenangebote delmenhorst indeed.
 • Rubiks kube norske talenter.
 • Uni paderborn grundschullehramt sommersemester.
 • Galileo galilei rettssak.
 • Tulipaner vanntemperatur.
 • Cargo movie.
 • Elin prøysen.
 • Webcam holzminden weser.
 • Willhaben haus mieten deutschlandsberg.
 • Autoimmun hepatitt symptomer.
 • Eksempel på kvittering.
 • Lytteprøve tysk.
 • Kinderturnen leverkusen.
 • Felicity smoak dead.
 • Vestre møbelfabrikk.
 • Juledress dame.
 • Elko esh smart home gateway.
 • Nachrichten oberhausen aktuell.