Home

Boliglånsforskriften juni 2021

Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

 1. 2018-0587: Korttittel: Boliglånsforskriften: Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. juni 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-7. § 1. Virkeområde. Forskriften gjelder for finansforetak som yter lån med pant i bolig, herunder lån med pant i fritidsbolig
 2. Fastsatt av Finansdepartementet 19. juni 2018 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 1-7
 3. Publisert: 19. juni 2018 Boliglånsforskriften: Rommet for godt bankhåndverk burde vært utvidet Finansdepartementet har i dag besluttet å videreføre boliglånsforskriften ut neste år

Finansdepartementet fastsatte 14. desember 2016 en ny boliglånsforskrift , som trådte i kraft 1. januar 2017 og skulle gjelde frem til 30. juni 2018.Finansdepartementet sendte 28. februar 2018 et forslag fra Finanstilsynet om å endre og videreføre boliglånsforskriften ut på høring. Høringen ble avsluttet 11. april 21. juni 2018 17:31 - Oppdatert 21. juni 2018 17:31. Del Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Onsdag fastsatte Finansdepartementet en videreføring av boliglånsforskriften, som trer i kraft 1. juli Finansdepartementet fastsatte 15. juni 2015 en midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2015 og gjaldt frem til 31. desember 2016. Departementet fastsatte 14. desember 2016 en ny midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017 og skal gjelde frem til 30. juni 2018 Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften) trådte i kraft 1. juli 2015 og gjaldt fram til 31. desember 2016. Finansdepartementet fastsatte 14. desember 2016 en ny boliglånsforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2017 og skulle gjelde frem til 30. juni 2018 Norges Bank viser til Finanstilsynets brev av 15. november 2017 om «Vurdering av boliglånsforskriften». Gjeldende forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig trådte i kraft 1. januar 2017 og gjelder frem til 30. juni 2018

Les Oslo Business Memo

I Norge har myndighetene fastsatt egne regler for hvordan bankene skal vurdere de som søker boliglån, sier Konserndirektør for Personmarked i DNB , Ingjerd Blekeli Spiten. - Reglene står nedfelt i Boliglånsforskriften, som alle norske banker må følge.. Når du søker lån hos oss i DNB er det reglene i forskriften som i stor grad bestemmer om du får lån, eller hvor mye du får i lån. Boliglånsforskriften (fullt navn: forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig) er en norsk forskrift fastsatt av Finansdepartementet i 2015 med hjemmel i finansforetaksloven.Forskriften skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Forskriften inneholder tiltak rettet mot boligmarkedet: Samlet gjeld kan ikke overstige 5 ganger brutto årsinntek 19. juni 2018; Forsidenytt, Nyheter; Finansminister Siv Jensen presenterte tirsdag formiddag den nye boliglånsforskriften som gjelder fra 1. juli 2018. Forskriftsendringene har vært gjenstand for mye debatt det siste halvåret. Regjeringen holder stø kurs og viderefører boliglånsforskriften ut 2019 7. juni 2018 Forsidenytt , Nyheter Det internasjonale valutafondet (IMF) peker i sin årlig rapport om norsk økonomi på at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi Finanstilsynet har i dag oversendt Finansdepartementet et forslag til ny boliglånsforskrift som skal gjelde fra 1. juli i år. Forslaget er basert på den gjeldende forskriften med noen justeringer. Det foreslås at fleksibilitetskvoten for avvik senkes fra 10 prosent til 8 prosent og at særskilte krav for lån med pant i bolig i Oslo ikke videreføres

Boliglånsforskriften: Rommet for godt bankhåndverk burde

Aktuelt | Norske BoligbyggelagKlokken tikker ned til boliglån-dom: Tror Jensen gjør

Boliglånsforskriften er først og fremst er et virkemiddel som er rettet inn mot husholdningenes låneopptak - og ikke boligmarkedet som sådan. Dette understreket Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen da han nylig la frem tilsynets vurdering av boliglånsforskriften Boliglånsforskriften som gjelder fra 1. juli og ut 2019 stiller krav til: lånets belåningsgrad, det vil si egenkapitalkravet avdragsbetaling kundens betjeningsevne gjeld i forhold til inntekt Forskriften åpner fremdeles for at bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Denne fleksibilitetskvoten er som tidligere 10 prosent av utlånsvolumet hvert [ I 2020 kan du fortsatt låne inntil 5 ganger inntekten til bolig. Det er resultatet når Regjeringen fastholder boliglånsforskriften

To av ekspertene vi har snakket med, tror på en svak vekst i boligprisene i 2018. Tre spår et uendret boligmarked, mens to venter prisfall. Felles for dem er at de mener boliglånsforskriften vil ha stor betydning for prisutviklingen. Forskriften gjelder i første omgang frem til 30. juni og er under vurdering av Finanstilsynet Siv Jensen: - Boliglånsforskriften blir stående. Finansminister Siv Jensen vil ikke gjøre endringer i boliglånsforskriften om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo. og skal etter planen vare til juni 2018. Nå tar sjefen i Eiendom Norge, Christian Dreyer, til orde for å vurdere å endre forskriften før FORSKRIFT: Finanstilsynet har foreslått at boliglånsforskriften skal få fortsette å virke, med et par justeringer, også etter 30. juni i år. Foto: Andreas Lekang Vis mer LEDER. 19. juni 2018 Bjørn-Oskar Rønning (23) kikker på boliger han foreløpig ikke har råd til. Boliglånsforskriften setter blant annet begrensninger på hvor mye han kan låne 18. juni 2018. BOLIGLÅN: Dagens boliglånsforskrift stiller både krav til egenkapital og setter begrensninger til hvor stor gjeld man kan ha. Foto: Tirsdag skal finansministeren holde pressekonferanse om boliglånsforskriften. Denne regulerer blant annet hvor mye lån bankene kan gi boligkjøpere, og hvor mye egenkapital man må ha

Boliglånsforskriften gir regler for hvor mye finansforetakene kan låne ut til boliglånskundene. Forskriften gjelder for finansforetak som yter lån med pant i bolig. Forskriften gjelder også for utenlandske finansforetak som driver virksomhet i Norge i medhold av finansforetaksloven Det blir ikke innstramminger i boliglånsforskriften! Tekst: Øivind Skorve, 15.11.2019, Foto: NTB/Scanpix, Stig B. Fiksdal/DNB. Det blir ingen innstramminger i boliglånsforskriften, slik mange fryktet. I stedet kom finansminister Siv Jensen i dag med en god nyhet til førstegangskjøpere som sparer i BSU (Boligsparing for unge) I boliglånsforskriften stilles det strengere krav til egenkapital ved lån til sekundærbolig i Oslo. Etter den nye forskriften økte kravet til 40 prosent

Den nye boliglånsforskriften Finansavise

9. oktober 2020 kl. 07:19 Boligprisene spås å stige mer. Samfunnsøkonomisk Analyse tror boligprisene i Norge vil stige 12 prosent de neste tre årene, en dobling av anslagene til fra juni. Konsumprisindeks (2015=100) Publisert 10. august 2018 Indeks Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Juli 2018 Juni 2018 - Juli 2018 Juli 2017 - Juli 2018; KPI Totalindek

Oversiktskalender for 2018 med ukenumre og norske helligdager 22. juni 2018 var omsider statens reisesatser for 2018 klare. Nytt av året er blant annet at kjøregodtgjørelsen for kjøring inntil 10.000 kilometer i året settes ned med 5 prosent og at elbilfordelen forsvinner Se NBs valutakurs for 1 juni 2018, de siste valutakurser som tilbys av Norges Bank (NB) Fra 22 juni 2018 settes statens sats for kjøregodtgjørelse ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året. Den nye satsen gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkludert el-biler

Boliglånsforskriften: Disse to endringene kan få betydning

 1. 16. juni 2017 Planlagte endringer i utbetalinger for pensjonister og uføretrygdede. I de nærmeste månedene vil det skje små endringer i de utbetalte beløpene fra NAV til pensjonister og uføretrygdede. Dette skyldes den årlige reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Reguleringen gjelder fra 1. mai, men blir utbetalt fra juni
 2. Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon med magasin, sport og vær
 3. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008. Norstat for NRK / Aftenposten (Oslo, stortingsvalg) 25. juni 2020. Norstat for Vårt Land (hele landet, stortingsvalg) 24. juni 2020. Sentio for Nettavisen / Amedia (hele landet, stortingsvalg) 18. juni 2020. Sentio for Hamar Arbeiderblad (Hamar, kommunestyrevalg) 17. juni 2020
 4. Åndsverkloven er den viktigste loven vi har for alle som lager musikk, skriver tekst, gjør design, lager film, driver med teater eller skaper kunst
 5. I mai ble det registrert 13 117 nye personbiler, 71 flere ( 0,5 %) enn i mai 2018. Nullutslippsbilene hadde en markedsandel på 35,5 prosent. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mai var 69 g/km, 10 g/km lavere enn i mai 2018
 6. Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med det som er varslet tidligere
 7. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger. Denne rammen fra frontfaget skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til

Endringer i boliglånsforskriften Huseiern

De aller fleste varsles elektronisk om skatteoppgjøret sitt 22. juni. Da ligger melding om oppgjøret klar i innboksen. Vi varsler deg på e-post eller sms når skatteoppgjøret ditt er klart. Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt. Har du penger til gode, utbetales disse innen tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på. Den 1. juni blir det innført miljødifferensierte takster i Bergen. Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen.. Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale Norsk kalender 2018 med helligdager. Nedenfor finner du kalender for 2018, med alle ferier, fridager og helligdager, ukenummer og viktige merkedager for Norge. Vi har også inkludert skoleferier for de ulike fylkene, slik at du enkelt kan planlegge ferier og langhelger Med bompengekalkulatoren vår vil du enkelt finne ut hva det vil koste for deg når det kommer nye bomstasjoner og takster 1.juni.2019. Legg inn ruten din og se hva du må betale i bompenge

Horoskop juni 2018: Se stort horoskop for juni 2018 på ELLE.no. Se ditt daglige horoskop også på ELLE.no hver dag. Slik blir juni for ditt stjernetegn Kjøp 'Kommuneloven 2018, lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner, med kommentarer' av Oddvar Overå fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978824462383 Kommuneplanens arealdel (KPA) 2018-2030 ble vedtatt i bystyret 19. juni 2019 I mars ble det registrert 18 375 nye personbiler, 3974 flere (+ 27,6 %) enn i mars 2018. Nullutslippsbilene (elbiler og hydrogenbiler) hadde en rekordhøy markedsandel; hele 58,4 prosent av registreringene i personbilmarkedet, mens gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars var rekordlavt; 42 g/km, 21 g/km lavere enn i mars 2018

Regjeringen viderefører boliglånsforskriften - regjeringen

Last Kalender Juni 2018 i Excel xlsx, Word docx, PDF eller bilde. Juni 2018 Kalender i Microsoft Excel-format. Juni 2018 Kalender i Microsoft Word-format. Juni 2018 Kalender i PDF-format. Juni 2018 Kalender som bildeformat. I dag. des 2019. tirsdag. 31. Hurtigref. Kalender 2018 Klikk måned for høytider Start mandag Dagens Næringsliv er Norges viktigste leverandør av nyheter, historier og meninger om næringsliv, økonomi og samfunn

11.10.2018 14:33 Ørnulf Berthinussen. Info: Jenter i juni 2020 er dessverre avlyst på grunn av koronasituasjonen. Vi refunderer påmeldingsavgiften til de påmeldte, og mail med info er sendt ut. 4 fjelltopper på 3 dager | aktiviteter storslåtte naturopplevelser | samhold | mestring | festmiddag juni 2018. Rjukan Rockfestival startet i 2000, og har siden gledet med festivaler av ypperste merke. Årets festival gir deg mer av det du vil ha - fest, moro og god musikk! Les mer; Gladmat 18. - 21. juli 2018. Gladmat er den ledende matfestivalen, både i Norge og Norden, og skal fremme publikums interesse for mat og matkultur 23. mai - 6. juni 2018 Bergen tel: 55 21 06 30 Sjanger: Musikk og teater. Nattjazz 26. mai - 4. juni 2017 Bergen Sjanger: Jazzmusikk. Stamsund internasjonale teaterfestival 29. mai - 2. juni 2018 J.M. Johansens vei 32 8340 Stamsund, Tlf.: 76 08 75 30 / 91 57 65 85 Sjanger: Teater. Norsk Litteraturfestival 29. mai - 3. juni 2018. Etter flere måneders ventetid, kom endelig kjennelsen fra særskilt tvistenemnd i tvistesaken mellom hovedsammenslutningene i staten og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende statens reiseregulativ. Avtalene, som gjelder fra 22. juni 2018, inneholder flere endringer når det gjelder dekning av kost som er verdt å merke seg. Økte satser i Norge - reduksjon i. Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k

5. juni er verdens miljødag. Verdens miljøadag har blitt markert hvert år siden 1972 da den ble etablert av FN. I år har Miljøagentene og Besteforeldrenes klimaaksjon slått seg sammen. Vi vil bruke dagen til å fortelle de som bestemmer, og alle andre, om Grunnlovens § 112 Sommar avslutning og tur til Værlandet og Bulandet 05.06.2018. Turnemnda ved John og Oddlaug hadde jobba godt og lenge med denne turen og sydd saman eit innhaldsrikt og spennande program. Det var tydelig at dette var ein tur «alle» ville være med på Ukekalender Norsk ukekalender med ukenummer, helligdager, navnedager og flaggdager. Lurer du på hvilken uke det er nå eller hvilken uke en gitt dato er? Ukekalenderen viser en oversikt over fridager samt annen relevant kalender informasjon nå og kommende år

Vurdering av boliglånsforskriften - Norges Ban

Juni 2018 har fått skjult gruppe! Se mer info her! Ikke i bruk, 1 Nov 2017... 2. Svar: 31 Visninger: 7.345. Forumansvarlig Tamara 2 Okt 2018. Klistret. x 10. Fødeliste. heltgrønn, 1 Apr 2018... 2 3. Svar: 55 Visninger: 17.700. Bkno5159092 21 Aug 2018. Klistret *Våre viktige tråder Juni 2018* Lykkespire<3, 16 Feb 2018 Juni 2018. Dag 6: Longyearbyen og hjemreise. International science cooperation and connectivity across the Arctic Ocean «Folk som kanskje ellers ville ha sittet ved et skrivebord og skrevet om det, ser og opplever Arktis sammen med folk som jobber der og gjør sitt beste for å formidle den kunnskapen vi har.». Disse eiendommene er kjøpt og solgt i juni: Lassvebergvegen 4 A, 7562 Saksvik. Tinglyst 28.06.2018. Solgt for 6 490 000,-Fra Kjersti Wilhelmsen og Terje Wilhelmsen. Til Audun Hassel og Ingun Rueslåtten. Rådyrvegen 17, 7560 Vikhammer. Tinglyst 27.06.2018. Solgt for 4 900 000,

Regler for å få boliglån i Norge fram til år 2020 DNB

 1. Juni 2018 (Komplett im Wortprotokoll: https://bit.ly/2sZLkFJ Als Podcast https://bit.ly/2xZuo87) Themen: Fall Skripal, Abschiebung des mutmaßlichen Mörders von Susanna F. aus dem Nordirak,.
 2. Kalender juli 2018. Bekijk hier de maandkalender van juli 2018 inclusief weeknummers. En bekijk voor elke dag de zonsopkomst en zonsondergang in juli 2018
 3. Jentebølgen Rogaland er et av Norges største mosjonsløp for jenter! Det arrangeres torsdag 31. mai 2018 kl. 1800. Påmelding er åpen og kan gjøres HER. Påmelding gjøres innen 26. mai 2018. Jentebølgen på facebook. Jentebølgen er et lavterskeltilbud for jenter i alle aldre! Løypa er 5 km lang og start og mål er ved Kvadrat på Sandnes
 4. Fredag 1. juni 2018 får du anledning til å diskutere med Liedutvalget. Vi vil høre din mening om dagens videregående opplæring og dine ønsker for fremtiden. Bidrar dagens videregående opplæring til at elever, lærlinger og lærekandidater er forberedt til videre utdanning og til deltagelse i arbeids- og samfunnsliv
 5. imum fire år til i Red
 6. Line-Marie Holum 15. juni 2018 NAFO arrangerer konferanse i Oslo 19.-20. november 2018. Målgruppa er tilsette i barnehage, grunnskole, vidaregåande og voksenopplæring. Konferansen erstattar i år NAFO sine årlege fokustreff og Tema Morsmål-konferansen

Kalender Juni 2019. Betrachte hier den Monatskalender von Juni 2019 einschließlich Kalenderwoche. Siehe den täglichen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Juni 2019 Program 2018. INTRODUKSJONSTILBUD: Dataforeningen har gleden av å introdusere et særskilt medlemskap for ansatt helsepersonell i helsesektoren. PRIS: Kr 250,- pr å Eidfjord Småbanecup tar utgangspunkt i å arrangere cup helga 18-20 juni 2021. Kva type cup som er mogleg å arrangere, med tanke på Covid-19 til neste år er det berre tida som vil vise 12. juni 2018 - KB4316692-oppdateringen for Windows 10 Mobile (OS-build 15254.489) Forbedringer og rettinger. Denne oppdateringen omfatter kvalitetsforbedringer. Det innføres ingen nye funksjoner i operativsystemet i denne oppdateringen. Eksempler på viktige endringer: Builden inneholder også alle forbedringene fra KB4284874

- Jeg gikk inn porten på Ullevål i juni 1979 og gikk ut i november 2018 Greve Biogass er et selskap som er eid av Vesar, Grenlandskommunene Skien, Siljan, Porsgrunn, Kragerø og Bamble, Tønsberg Renseanlegg IKS samt Vestfoldkommunene Horten, Holmestrand, Hof og Andebu. Greve Biogass har ansvaret for byggingen av biogassanlegget Den Magiske Fabrikken på Rygg utenfor Tønsberg. Fabrikken skal stå klar i 2015, og vil sørge for at matavfall fra husholdningene i. Finn det beste boliglånet for deg. Sammenlign renter hos alle selskaper i markedet Sammenlign banker som ønsker å gi deg markedets beste boliglån. Fyll ut skjema, sammenlign banker og velg det beste og billigste boliglånet 1 LAGERFØRTE PRODUKTER DØR & VINDU Du bygger - Vi tar oss av resten. JUNI 2018

Påsken 2018 lå i uke 13. Skjærtorsdag: 29. mars. Langfredag: 30. mars. Første påskedag: 1. april. Andre påskedag: 2. april Kirkemøtet 2018. Kirkemøtet var samlet i Trondheim 11.-16. april. Saksdokumenter, vedtak og TV-opptak fra plenumssamlingene kan du finne i lenke under Premiere: 8. juni (USA-premiere, norsk foreløpig ikke registrert) Ocean's-serien får en ny twist i 2018 når teamet fylles av kvinnelige rollefigurer. Dannys (George Clooney) søster Debbie (Sandra Bullock) går løs på New York Citys stjernespekkede Met-galla sammen med et nøye utvalgt team Jeg dro på en liten ukes ferie til Kristiansand med mine god venner og barna og vi koste oss i byen, i dyreparken og aller mest i Abra Havn, denne er i hoved.. Regler om diettgodtgjørelse for 2018 I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjørelse. Her redegjør vi for gjeldende regler. 25.01.18. Skrevet av Heidi Sulusnes, Regnskap Norge . Del ! Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan.

Her finner du statistikk, forsknings- og utviklingsrapporter og årsrapporter om migrasjon og innvandring til Norge Dette var de 40 dyreste eiendommene som ble solgt i 2018. Den dyreste gikk for 85 millioner kroner. tirsdag 04.12 2018. 5. De kjøpte den dyreste boligen i juni: - Vi er veldig fornøyde Månedlig arkiv: juni 2018. Vellykket vårtur til Atrå i 2018. Skrevet 04/06/2018 av Gustav Sletta. Været var strålende og motorsykkelentusiastene ankom Atrå i tur og orden. Vi var over 20 motorsyklister, men mange kom i bil, fysjameien . Plassen har vi fått «lånt» av kommunen

Døde i 2018 er en liste over notable personer, der er afgået ved døden i 2018. Januar. John Young. France Gall. Odvar Nordli. Erling Mandelmann 8. juni - Eunice Gayson, engelsk skuespillerinde (født 1928). 8. juni - Freddy Eugen, dansk cykelrytter (født 1941) Resultat 13. juni 2018 ble det avholdt forberedende møte i Riksmeklerens lokaler under ledelse av mekler Edvard Os. Etter avklaring med partene gikk møtet over til et formelt meklingsmøte. Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka Rentebeslutning (pressemelding 21. juni 2018) Hovedstyrets vurdering (PDF) Pengepolitisk rapport 2/18. Modeller for korttidsprognoser (SAM) Motsyklisk kapitalbuffer - Indikatorer for finansielle ubalanser. Protokoll fra hovedstyremøte 20. juni 2018. Rentesatser gjeldende fra 22. juni 2018

Boliglånsforskriften - Wikipedi

Sluttkonferanse 12. juni 2018 Statens vegvesen med samarbeidspartnere inviterer til sluttkonferanse i forskningsprosjektet «Elektrisk infrastruktur for godstransport - ELinGO». Hva skal til for å lykkes, hvilken teknologi er den beste, og hva vil det koste Vi vet hva som skjer i Oslo! Stor kalender med arrangement: konserter, teater, festival, show, marked, opera, sport og mye mer TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video

Feriepenger 2019 Så mye får du i feriepenger Fjorårets inntekt avgjør hvor mye du får utbetalt i sommer. FERIEPENGEGRUNNLAGET: Dette tallet på lønnslippen din for desember i fjor, avgjør hvor mye du får utbetalt i feriepenger i år. Foto: Berit B. Njarga Vis me Natt til 4. april kunne 4,9 millioner privatpersoner og næringsdrivende sjekke sin skattemelding, og mange fikk seg en positiv overraskelse: Ifølge Skatteetaten ligger 8 av 10 an til å få skatt til gode når skatteoppgjøret kommer.. Leveringsfristen for skattemeldingen er mandag 30. april, og når du har gjort endringene eller lagt til det som manglet av fradrag, kan du se hvor mye det. Nordmenn får fra 15. juni lov til å reise til Danmark, men noen områder er fortsatt stengt for turister Juni markerer starten på slutten med den etterlengtede fjerde sesongen som har premiere 16. juni. Snart slutt for duoen i 12 Monkeys. Foto: HBO Nordic. To dager senere er det The Affair, en av strømmetjenestens mest populære serier, som endelig er tilbake igjen. Ventetiden har denne gang vært ekstra lang for fortsettelsen av Showtime-serien Svetten renner i Norge. Men svette til tross, den nasjonale varmerekorden fra 20. juni 1970 med 35,6 grader i Nesbyen, står fortsatt. - Denne sommeren er et bevis på global oppvarmin

Kommentar: Slik kan flere unge få råd til sin første bolig

Regjeringen viderefører boliglånsforskriften ut 2019 - NEF

 1. Sist oppdatert 10. juni 2018 Årets maimåned har slått alle rekorder, og blir stående som den hittil varmeste målt i Norge på 100 år. Månedstemperaturen for hele Norge lå 4,2 grader over normalen for mai, og også i juni har det vært stabilt og varmt med over 25 grader for 6 av 8 dager hittil
 2. Kulturdepartementet ga i juni 2018 Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibliotek og private samlinger i Norge, og utforme en plan for digitalisering og bevaring av dette
 3. juni, 2018! Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl inviterer til tidenes skutefest når verdens tre vakreste skværriggere samles i Bergen; Christian Radich, Sørlandet og vår egen Statsraad Lehmkuhl. Målet er å gjenskape det berømte bildet fra 1986, da skipene lå aktenfor hverandre langs Bryggen i anledning den legendariske Melodi Grand Prix-finalen i Bergen
 4. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 15. juni 2018. Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga stilling. Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2018, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2018, og om skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2018
Syv eksperter: Slik blir boligmarkedet i 2018 - Aftenposten

DER WACHTTURM - STUDIENAUSGABE Juni 2018 . Diese Ausgabe enthält die Studienartikel für den 6. August bis 2. September 2018 Fra 29.juni til 30.juni er det sommerfestival på Raufoss, 2830 Skoledammen. Det serveres grillbuffet med masse god mat. Sjekk ut hvilke artister som kommer Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll. MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler På lørdag 2.juni er det markedsdag i Bygdøy Allè, og det kommer til å bugne av fantastiske tilbud, opplevelser og stemningsfull musikk! Dette er den eneste gangen vi på Gimle Parfymeri har tilbud. Vi åpner kl.10.00 Sees på lørdag 2.juni I 2018 var 70,8 millioner mennesker på flukt i verden. 29,4 millioner mennesker var på flukt fra sitt eget land, mens 41,3 millioner var internt fordrevne. Snart forteller vi deg hvor mange som var på flukt i 2019. Flyktningregnskapet 2020 lanseres 18. juni

De kuleste festivalene i Europa i 2018. Norge har mange bra festivaler, men det er flust av andre du kan få med deg på ferie i Europa. Se listen her! 30. mai til 3. juni Tilbakeblikk - juni Vi har vært så heldige med været nå i juni! Vi har fått vært mye ute - både i barnehagen og på tur. I starten av juni dro noen av de største barna på avslutningstur til Oslo. Toget gikk fra Sarpsborg 8:30. Farmoren til et av barna hadde vært så snill og stekt vafler som barna kunne kose seg med på turen. D

boliglånsforskriften Arkiver - NEF

Resultater fra St. Hanskuten orienteringsløp. Klasse: D 15-16. Plass. Navn. Klubb. Tid. Etter. Min/km : 1. Stine Aune. Nidarøst OK. 3:36:0 Takster fra 01.oktober 2017 til 30.juni 2018; Bomstasjonene i Oslo Euro VI Euro V og eldre El- og hydrogen; Passeringer utenom rush: 102 kr: 163 kr: 0 kr: Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt) 91,80 kr: 146,70 kr: 0 kr: Passeringer i rush: 132 kr: 193 kr: 0 kr: Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt) 118,80 kr: 173,70 kr: 0 k Referat fra møte i ressursgruppa 5. juni 2018 (PDF) Referat fra møte i referansegruppa 5. juni 2018. 18. juni 2018 Torsdag 14. juni spilles første kamp i årets fotball-VM. Når det hele blåses av søndag 15. juli, Oversikten viser sammenlagtliste for VM-toppscorerne før VM 2018. Kilde: Wikipedia

Finanstilsynet foreslår ny boliglånsforskrift fra 1

 1. Jenter i juni 2018. Påmelding til årets Jenter i juni. Også i år har vi valgt å bruke denne tjenesten fra DNB. Du kan melde deg på og foreta sikker betaling med kort. Fyll ut påmeldingsinformasjonen til høyre og klikk Bekreft. Du blir da ført videre til betalingssystemet
 2. Skattepengene, som er et kjærkomment tilskudd til feriekassen, er like rundt hjørnet. Skatteoppgjøret for 2017 er tidligst klart 27.juni
 3. Gjennomsnittsprisen for straum i første kvartal 2019 var på 46 øre/kWh, det er om lag på same nivå som i første kvartal 2018. I veke fire steig straumprisen i Noreg til sitt høgaste nivå sidan vinteren 2010/11
 4. Tid: 9. juni 2018. Stad: Scandic Seilet hotel, Molde. Målgruppe: Inviterte nye norske statsborgarar. Seremonien startar kl 13.00, men det er ope for registrering frå kl 12.00. Etter seremonien inviterer vi til eit måltid for deltakarane. Grunna begrensning i plass, kan du maks melde inn to gjestar

VM - 20 juni 2018. VM - Follow the Fotball match between Portugal and Marokko live with Eurosport. The match starts at 14:00 on 20 juni 2018. Our live coverage lets you follow all the key moments as they happen. Who will come out on top in the battle of the managers Fernando Santos or Housaine Ammouta Juni 2018. Uffda, vi greide ikke hente episodene til denne sesongen akkurat nå. Kan du prøve på nytt litt senere? Mai 2018. Uffda, vi greide ikke hente episodene til denne sesongen akkurat nå. Kan du prøve på nytt litt senere? April 2018. Uffda, vi greide ikke hente episodene. Juni 2018; Reiser til Italia. Reis med Albatros til Italia. Du kan reise til Sicilia, Toscana, Sør-Italia ved Sorrento eller til den vakre Gardasjøen. Se utvalget under. Les mer. 0 reiser funnet. Oversikt Kalender. Lignende reiser. Del denne siden. Reis med hjerte, hjerne og holdning. Reisemål Afrik

NBBL: To årsaker til prisvekst i 2018 | Norske BoligbyggelagRegjeringspartiene råder Jensen til å myke opp kravene tilBoliglån – Bolignytt Arendal
 • Lønn lærer.
 • Kråkebolle på svensk.
 • He dumped me.
 • Bokhandel jekta.
 • Service gressklipper pris.
 • Marquant brannvarsler.
 • Sylwester dla singli 2017 warszawa.
 • Edvard iv av england barn.
 • Myrsnipa eventyr.
 • Heico klær.
 • Poker regeln.
 • Sauer mod 8.
 • Star wars the force awakens leie.
 • Kilden kino mat.
 • Bjelleklang noter gitar.
 • Kalorier i en hel squash.
 • Restaurang alvik.
 • Semperoper sitzplan.
 • Perlehøne.
 • Invisalign kosten private krankenkasse.
 • Stilleben photography.
 • Upper secondary school usa.
 • Nirvana unplugged.
 • Caliper stempel verktøy.
 • Oliver twist nikotinmengde.
 • Britt robertson filme.
 • Rosacea i ansiktet.
 • Kościół mariacki w krakowie opis.
 • Mercedes gt amg.
 • Selvmord etter samlivsbrudd.
 • Årslønn butikkmedarbeider.
 • Haie im mittelmeer.
 • Größter hai der welt gefangen.
 • Akne inversa grad der behinderung.
 • Glalie.
 • Papa's ijssalon.
 • Georg friedrich handel.
 • Blickfang 2018 stuttgart.
 • Leie polaroidkamera.
 • Vpn hrz tu darmstadt.
 • Hva skjer på meklingsmøte.